Åbne aktiviteter - næste 7 dage

Endnu ingen planlagte aktiviteter.

Kalender - søndag, 1/10 2023

Ingen datoer i kalenderen.

Meddelelser fra bestyrelsen

Nye ladere rykkes til ny dato. 24/9 2023
Der vil ingen parkerings begrænsninger være ved fælleshuset fra mandag alligevel.
Bestyrelsen

Parkering ved fælleshuset fra Primo næste uge. 22/9 2023
Arbejdet med de nye Clever standere starter på mandag, så parkering ved fælleshuset er ikke muligt mens arbejdet pågår. 2-3 hverdage
Bestyrelsen

Klipning af hække 21/9 2023
Gartnerens hæk-hold kommer på mandag d. 25/9, og de starter med lukkede inder gårde.
Bestyrelsen

Storskrald container leveres 19/10-2023. 20/9 2023
Husk at fylde op fra bunden så der er plads til alle.
Bestyrelsen

Status på malerarbejde i ØSG II 20/9 2023
Kære beboere

Malerarbejdet går stadig fremad og vi er nu næsten færdige med anden række (138P til 138Y). Der mangler fortsat enkelte vinduer på bagsiden af huset, der hvor haverne er lukkede. Disse vinduer bliver malet fra liften, når den ankommer.
Mere info følger.

Vi er også i fuld gang med tredje række (140A til 140K), men regnvejret driller desværre. Vi håber på bedre vejr, så vi snarest kan få de sidste lejligheder malet.

Vi gør endnu engang opmærksom på, at vindueskarme skal være ryddet samt at gardiner/rullegardiner/persienner skal være nedtaget, da malerne skal male på bagkanten af vinduet. Hvis dette ikke er sket, vil evt. skader på disse ikke blive erstattet.

Bestyrelsen

Udendørs lys er fejlmeldt. 16/9 2023
Udendørs lys er fejlmeldt.
Bestyrelsen

Skab ved affaldsskurene 13/9 2023
Der er sat et højskab med glaslåge ved farligt affald. Ejeren bedes venligst køre det på genbrugspladsen, hvor det hører til.
Bestyrelsen

Cykler ved den sorte bygning bedes fjernes idag 13/9 2023
Hej alle

Maleren skal til ved gavlen af den sorte bygninger, så alle cykler og havemøbler ved denne gavl bedes fjernes idag.

Tak for hjælpen

Bestyrelsen

Status på malerarbejder i ØSG II 12/9 2023
Kære beboere

Malerarbejdet går fremad og vi er nu helt færdige med den første række ud mod Øresundsvej (138C til 138M).

Malerne er i fuld gang med næste række, og er også blevet færdige med 138P, 138N og 138R samt er påbegyndt 138T, 138S, 138U.

Vi har måtte ændre lidt på rækkefølgen af lejlighederne grundet vejret og bemandingen.
Vi håber på jeres forståelse.

Malerarbejdet bliver løbende kontrolleret af bestyrelsen sammen med malermesteren. Hvis I har bemærkninger, kan I henvende jer til bestyrelsen.

Vi gør desuden opmærksom på, at vindueskarme skal være ryddet samt at gardiner/rullegardiner/persienner skal være nedtaget, da malerne skal male på bagkanten af vinduet. Hvis dette ikke er sket, vil evt. skader på disse ikke blive erstattet.

Bestyrelsen

Parkering af cykler 29/8 2023
Kære beboere

Vi henstiller til at ALLE cykler parkeres i vores cykelstativer, og ikke foran skurene og trappeopgangene.

De mange cykler er til stor gene for de øvrige beboere samt de håndværkere, gartnere m.m. der arbejder på vores fællesområder og på vores ejendomme.

På forhånd tak!

Bestyrelsen

Udvendig maling af vinduer og døre i ØSG II 15/8 2023
Kære alle
Vigtig information samt tidsplan er sendt til jer på mail.

Bestyrelsen

Vigtig besked til jer der bor i den røde bygning 9/8 2023
Hej alle
Der ligger en besked fra maleren i jeres postkasse, da vi gerne vil have åbnet vinduerne/dørene

Bestyrelsen

Præcisering af priser for leje af fælleshus 8/8 2023
Der kan desværre opstå lidt forvirring omkring priser for leje af fælleshuset, hvorfor de lige præciseres.

Til orientering blev det på generalforsamlingen 2020 vedtaget at det skulle koste 25 kr. pr. time at leje fælleshuset. På generalforsamlingen 2021 blev det vedtaget at: “Sidste års timepris på 25 kr. for booking af salen i fælleshuset fra første time rulles tilbage, således at det først er 3. og 4. time der koster penge (men til gengæld 100 kr. pr. time for 3. og 4. time) Fra og med 5. time tæller bookinger som døgnbookinger.”

Gældende priser er derfor:
1. time: 0 kr. pr. time
2. time: 0 kr. pr. time
3. time: 100 kr. pr. time
4. time: 100 kr. pr. time
Fra og med 5. time: 900 kr.

Døgn: 900 kr. pr. døgn
Overnatning: 250 kr. pr. døgn

Hvis der er bookinger der støder op til eller ligger i forlængelse af en døgnbooking koster disse 100 kr. pr. time.

De beboere der fra 1/1 2023 og til nu har lejet fælleshuset præcis 5 timer (i troen om at det ville koste 200 kr. jvnf. prisbladet på websitet, hvor døgnbooking først gælder når man booker mere end 5 timer) får nedsat deres leje på næste opkrævning, da disse ellers får en markant anden økonomisk udgift end forventet. Alle andre bliver opkrævet ovenstående priser og man bør se bort fra priserne for leje af fælleshus på hjemmesiden. De vil blive rettet så snart den nye hjemmeside lanceres.

Mvh Bestyrelsen, G/F Øresundsgården

Bestyrelsen

ØSG1. Maleren begynder arbejdet mandag 7.8 el. tir 2/8 2023
Hej alle
På mandag eller tirsdag begynder vores maler på vinduerne mod gården, på 1. sal af den røde bygning. Arbejdet omfatter i første omgang den del der ikke kræver åbning af vinduer og dører. Maleren giver jer direkte besked når der skal åbnes. Hold øje i jeres postkasse.

Bestyrelsen

Maling af vinduer og døre 31/7 2023
Kære beboere

Nu varer det ikke så længe, før vi går i gang med den udvendige maling af vinduer og døre som vedtaget på generalforsamlingen.

Malerarbejdet påbegyndes mandag den 21. august, og vi forventer, at arbejdet fortsætter et godt stykke ind i september. Når vi har fået den endelige tidsplan og rækkefølge fra maleren, sender vi yderligere info. Tømreren og maleren koordinerer indbyrdes, så de aftalte vandnæser bliver skiftet forud for malerarbejdet.

Indsamling af nøgler
Da håndværkerne skal have adgang til boligen for at kunne udføre deres arbejde, skal alle aflevere en nøgle til boligen - også selv om man har tænkt sig at være hjemme. Nøglen skal afleveres i en kuvert med navn, adresse og telefonnummer. Desuden skal nøglen være påført husnummer og etage. Kuverten med nøglen skal afleveres til Lena Steffensen i nr. 138 X, 1. th. senest mandag den 14. august.

Rydning af havearealer
Husk at der skal ryddes foran vinduer og døre, så håndværkerne kan komme til. Der skal være ryddet i ca. 2 meters afstand, så der er plads til rullestilladser.

Bestyrelsen

Cykeloprydning, sidste chance! 16/7 2023
Næste weekend samles alle cykler med strips sammen og der bestilles afhentning fra politiet.
Sørg derfor for at fjerne strip og smid den i skraldespanden inden næste weekend.
Med venlig hilsen
G/F Øresundsgården

Bestyrelsen

FORKERT DATO omkring Chockbehandling af mos på fæl 18/6 2023
Nu med rigtig dato
Da der skal behandles mos på vores fællesarealer, bedes cykler som er parkeret for enden af de gule huse og den sortebygning være flyttet i perioden 25/6 til 27/6.

Bestyrelsen

Chockbehandling af mos på fællesarealer 17/6 2023
Da der skal behandles mos på vores fællesarealer, bedes cykler som er parkeret for enden af de gule huse og den sortebygning være flyttet i perioden 25/7 til 27/7.
Med venlig hilsen
G/F Øresundsgården.

Bestyrelsen

Cykeloprydning 17/6 2023
Hej.
I dag er der sat strips på alle cykler. Den skal du fjerne inden den 15.7.2023, da vi efter denne dag vil samle alle cykler og bede dem afhentet af politiet.
G/F Øresundsgården

Bestyrelsen

Problemer med det varme vand 15/6 2023
Flere beboere i ØSG II har de sidste dage haft problemer med vand, der ikke kunne blive varmt.
Vi har i dag fået lavet fejlsøgning på varmesystemet, og det viste sig, at cirkulationspumpen var stået af. Den er nu skiftet, så forhåbentlig er problemet løst. Hvis ikke hører vi gerne fra jer.

140k

Den sorte bygning. Tagrens foretages mandag den 26 14/6 2023
Tagrens på den sorte bygning - mandag den 26. juni

Kære alle, taget på den sorte bygning skal behandles for alger.

Vigtid besked ift jeres blomster mm i teksten nedenfor:
Opgavetype: Algebehandling af tag - chock behandling (type: F) - Prisen er
inkl. leje af lift
Ordrebekræftelse nr.: 28419
Alle vores produkter er godkendt af Miljøstyrelsen. Algebehandlingen har allerede effekt efter 25 minutter. Den endelige effekt af en Algebehandling vil kunne ses indenfor 4-10 måneder, da det efter behandlingen er nedbør og vind, der skånsomt ”fejer” det døde organiske materiale væk, ved meget angrebet tage skal man forvente flere behandlinger (lav)
Første gang 2023. Anden gang indenfor maks 6 måneder. Prisen er fastlåst og er per. gang.
• Ved algebehandling forudsætter det at der er de rette vejrforhold ved ankomst. • Blomster mv. er dækket af med presenning eller lignende.
• Hvis der ikke er adgang til udendørs vandhane, så skal der gives besked.
• Ved afløb til fiskedam eller lignende skal afløb være afmonteret inden ankomst.
Du/I vil modtage en sms 1 dag inden ankomst, med en vejledende tid. Du behøves ikke at være hjemme ved ankomst, blot du har klargjort arealet der skal behandles.

Bestyrelsen

Den røde bygning. Maling af vinduer mod gården 9/6 2023
Kære alle
Lige en status på maling af vinduer. På generalforsamlingen var der et ønske om at undgå juli pga ferie mm. Seneste info fra maler er at opgaven udføres fra august og frem. Mere info følger når vi kender den endelige tidsplan.

Bestyrelsen

Tagrens på den sorte bygning - vigtig 9/6 2023
Kære alle, taget på den sorte bygning skal behandles for alger. Opgaven løses i løbet af de kommende uger og vi får først besked dagen før firnaet kommer. Så snart vi kender dagen udsendes info.
Vigtid besked ift jeres blomster mm i teksten nedenfor:
Opgavetype: Algebehandling af tag - chock behandling (type: F) - Prisen er
inkl. leje af lift
Ordrebekræftelse nr.: 28419
Alle vores produkter er godkendt af Miljøstyrelsen. Algebehandlingen har allerede effekt efter 25 minutter. Den endelige effekt af en Algebehandling vil kunne ses indenfor 4-10 måneder, da det efter behandlingen er nedbør og vind, der skånsomt ”fejer” det døde organiske materiale væk, ved meget angrebet tage skal man forvente flere behandlinger (lav)
Første gang 2023. Anden gang indenfor maks 6 måneder. Prisen er fastlåst og er per. gang.
• Ved algebehandling forudsætter det at der er de rette vejrforhold ved ankomst. • Blomster mv. er dækket af med presenning eller lignende.
• Hvis der ikke er adgang til udendørs vandhane, så skal der gives besked.
• Ved afløb til fiskedam eller lignende skal afløb være afmonteret inden ankomst.
Du/I vil modtage en sms 1 dag inden ankomst, med en vejledende tid. Du behøves ikke at være hjemme ved ankomst, blot du har klargjort arealet der skal behandles.

Bestyrelsen

Hækkene klippes i uge 25 med start mandag den 19. 6/6 2023
Har du en lukket have, skal du være hjemme den 19. juni, så gartneren kan komme ind i haven og klippe hækken.

Husk at fjern alle havemøbler, grill mv, som står op af hækken, så gartneren kan komme til.

Er der ikke adgang til haven eller er møbler mv. ikke fjernet, så bliver der ikke klippet hæk.

Hilsen Bestyrelsen

Bestyrelsen

Parkingskontrol genoptages fra 1/6-2023 29/5 2023
Parkingskontrol genoptages fra 1/6-2023

Med venlig hilsen
G/F Øresundsgården

Bestyrelsen

Så er det tid til årets arbejdsdag den 17/6 29/5 2023
Hej beboer i Øresundsgården

Så er det tid til årets arbejdsdag den 17/6

Vi starter ved på dagen klokken 13.00 hvor der vil være en liste med opgaver som deles ud på dagen. Når man møder op må man gerne tilkendegive om man deltager til spisning senere, så tilbehør kan planlægges.

Der er til dagen bestilt en storskraldscontainer til dagen som vil blive hentet et par dage efter igen.

Når alt arbejde er udført, vil der være fælles spisning ved fælleshuset ca. klokken 18.00.

Man skal selv medbringe det man vil grille og drikke, men vi sørger for at der vil være kul, brød og salater til maden.

Har man ikke mulighed for at deltage på arbejdsdagen, vil man blive opkrævet 500,00 via fællesudgifterne.

Med venlig hilsen

G/F Øresundsgården.

Bestyrelsen

Så er det tid til årets arbejdsdag den 17/6 29/5 2023
Hej beboer i Øresundsgården

Så er det tid til årets arbejdsdag den 17/6

Vi starter ved på dagen klokken 13.00 hvor der vil være en liste med opgaver som deles ud på dagen. Når man møder op må man gerne tilkendegive om man deltager til spisning senere, så tilbehør kan planlægges.

Der er til dagen bestilt en storskraldscontainer til dagen som vil blive hentet et par dage efter igen.

Når alt arbejde er udført, vil der være fælles spisning ved fælleshuset ca. klokken 18.00.

Man skal selv medbringe det man vil grille og drikke, men vi sørger for at der vil være kul, brød og salater til maden.

Har man ikke mulighed for at deltage på arbejdsdagen, vil man blive opkrævet 500,00 via fællesudgifterne.

Med venlig hilsen

G/F Øresundsgården.

Bestyrelsen

Ny chip-nøgle til fælleshuset 28/5 2023
Hvis der er nogle som mangler en nøgle til fælleshuset, så skriv endelig i vores "Forum" eller send en e-mail til mig - adressen findes i vores "Beboerliste". En ny nøgle koster 250 kr. og opkræves over fællesudgifterne.

Venlig hilsen
Jan, 140A

140a

Klipning af hække 23/5 2023
På generalforsamlingen i grundejerforeningen blev det vedtaget, at vi i år går tilbage til 2 x klipning af hækkene hen over sommeren.
Første klipning bliver i juni, og anden klipning bliver i august. Vi sender nærmere info ud, når vi kender datoerne.
Ejere med lukkede haver skal huske at give adgang til gartnerne, så hækkene kan klippes indvendig.
Vi har bemærket, at enkelte ejere selv har klippet hækkene - det er ikke tilladt.
Til gengæld står ejerne selv for vedligeholdelsen af haver og terrasser, og vi henstiller til, at de fremstår rimeligt pæne og ryddelige til fælles glæde. Hvis haverne ikke bliver holdt (eks. at græsset ikke slås), kan bestyrelsen på ejerens regning rekvirere en gartner til at stå for vedligeholdelsen.

Mvh
Bestyrelserne i ØSG

140k

Gennemgang af vandnæser 15/5 2023
Gælder kun beboerne i Øresundsgården II!
Bestyrelsen

Gennemgang af vandnæser 15/5 2023
På den nyligt afholdte generalforsamling blev det vedtaget at igangsætte udvendig maling af vinduer og døre. Vi er i gang med at indhente alternative tilbud og har allerede fundet et bedre og billigere alternativ til det fremlagte tilbud. I hører nærmere, når der foreligger en endelig aftale.
Vi forventer pt., at malerarbejdet vil blive udført i august - september 2023.

På generalforsamlingen blev det nævnt, at flere vandnæser trænger til udskiftning, og det arbejde vil nu blive igangsat, så det kan være på plads, inden malerarbejdet går i gang.

Vi har indgået en aftale med vores faste tømrer Nehm & K.E.Byg, som vil være i Øresundsgården for at tjekke vandnæser følgende dage og tidspunkter:

Uge 21
Onsdag d. 24. maj
Torsdag d. 25. maj
Fredag d. 26. maj

I kan selv tjekke, om vandnæserne er i orden ved at stikke en spids genstand (eks. bilnøgle eller skruetrækker ned i træet). Hvis den går direkte gennem træet, skal vandnæsen formentlig udskiftes. Hvis den er helt i orden og blot trænger til maling, skal I ikke gøre mere.

Bemærk, at der kun sidder træ-vandnæser på hoveddøren og på terrassedørene.

Hvis I er i tvivl om udskiftning eller forventer, at jeres vandnæse(r) skal udskiftes, skal I selv skrive til tømreren på nehmogkebyg@stofanet.dk med angivelse af jeres adresse og den dato, hvor I ønsker besøg (der skal være adgang til boligen). Tømreren vil herefter vurdere, om udskiftning er nødvendig.

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 22. maj.

Når alle boliger med ønske om besøg er blevet vurderet, koordinerer bestyrelsen det videre arbejde med tømreren og får udskiftet de nødvendige vandnæser. Det er en udgift, som påhviler foreningen.

Hvis I har spørgsmål, så tag gerne fat i bestyrelsen.

Bestyrelsen

Rensning af tagrender og nedløbsrør 8/5 2023
Til beboerne i Øresundsgården II

På torsdag den 11. maj 2023 vil der blive renset tagrender og nedløbsrør - også ved etageadskillelserne.

Det vil ikke blive nødvendigt at skulle ind i de lukkede haver, da det kan gøres fra de tilstødende haver og stier.

Vi gør opmærksom på, at rensning af tagene på de skure, som står frit og uden terrasse ovenpå, påhviler den enkelte ejer.

Hilsen bestyrelsen i ØSG II

140k

Fejl i indkaldelse til Generalforsamling i G/F 5/4 2023
Der har indsneget sig en fejl i den indkaldelse I har modtaget til generalforsamlingen i Grundejerforeningen. Formand for bestyrelsen Kristian Næsted modtager ikke genvalg, og flere bestyrelsesmedlemmer stopper ligeledes. Så der er brug for nye frivillige kræfter til foreningen.
Bestyrelsen

Hjælp til P-app? - Så er det nu i Fælleshuset 3/4 2023
Jeg er i Fælleshuset nu hvis I skal have hjælp med jeres P-app. Jeg går kl. 20 - Der har været én beboer indtil videre, så det tager jeg som et udtryk for at I alle har styr på det?
Husk - Oprette en nummerplade er ikke nok, jeres P-tilladelse SKAL stå under "Tilladelser".
Mvh. Kristian

Bestyrelsen

Hjælp til P-app? - Så er det nu i Fælleshuset 3/4 2023
Jeg er i Fælleshuset nu hvis I skal have hjælp med jeres P-app. Jeg går kl. 20 - Der har været én beboer indtil videre, så det tager jeg som et udtryk for at I alle har styr på det?
Husk - Oprette en nummerplade er ikke nok, jeres P-tilladelse SKAL stå under "Tilladelser".
Mvh. Kristian

Bestyrelsen

Hjælp til P app 28/3 2023
Alle beboere skal tjekke deres P app. I skal være sikker på, at I har en korrekt oprettet P tilladelse under “Tilladelser”. Det er ikke nok at have registreret en nummerplade under “mine køretøjer. Kristian er ovre i fælleshuset den 3. april fra 19 til 21 - kig forbi hvis I skal have hjælp.
Bestyrelsen

Forslag til generalforsamling i ØSG II 10/3 2023
Vi minder om, at der er generalforsamling i ØSG II torsdag den 20. april 2023.
Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen eller administrator i hænde inden udgangen af marts måned jf. foreningens vedtægter.
Bestyrelsen

140k

Storskraldscontainer i Påsken 8/3 2023
Der er bestilt en storskraldscontainer i Påsken. Den bliver sat op Skærtorsdag 6/4 og afhentet igen mandag 10/4 (2.Påskedag)
Bestyrelsen

Ladestander repareret 28/2 2023
EON har udskiftet en sikring og nu kan ladestanderen igen lade på tre faser. Der var gået en fase, så den ladede ikke optimalt. Vi har også fået en pris på en ekstra stander fra EON, men vi venter lidt på hvad markedet ellers udbyder. Tesla arbejder bl.a på løsninger til hjemmeladning med forbrugstegistrering, som kunne være interessante om nogle måneder…
Bestyrelsen

Frist for forslag til generalforsamling 23/2 2023
Der er generalforsamling for grundejerforeningen den 19. april. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar jf. foreningens vedtægter.
Bestyrelsen

Ingen haveaffald i bio containere 22/2 2023
Jf. skraldemændene, så må vi ikke putte haveaffald i bio containerne. De er kun til madaffald. Haveaffald skal enten afleveres på genbrugspladsen eller i restaaffald.
Bestyrelsen

Lys ved stier osv. 13/2 2023
Viceværten er på sagen. Der kommer en elektriker torsdag.
Bestyrelsen

Fastelavnsfest søndag den 19. februar 2023 23/1 2023
Så holder vi fastelavnsfest igen, og det er søndag den 19. februar 2023 kl. 14.30 i fælleshuset. Tilmeld jer via "slippen" på den indbydelse, der er lagt i jeres postkasse eller skriv til Tilde på tildeballhausen@gmail.com. Vi skal vide, hvor mange børn/voksne, der deltager, og om I har mulighed for at hjælpe med forberedelse fra kl. 13.00 eller oprydning bagefter. Tilmeldingsfristen er lørdag den 11. februar 2023.
140k

Fastelavnsfest søndag den 19. februar 2023 23/1 2023
Så holder vi fastelavnsfest igen, og det er søndag den 19. februar 2023 kl. 14.30 i fælleshuset. Tilmeld jer via "slippen" på den indbydelse, der er lagt i jeres postkasse eller skriv til Tilde på tildeballhausen@gmail.com. Vi skal vide, hvor mange børn/voksne, der deltager, og om I har mulighed for at hjælpe med forberedelse fra kl. 13.00 eller oprydning bagefter. Tilmeldingsfristen er lørdag den 11. februar 2023.
140k

Fælles arbejdsdag 17. juni 11/1 2023
VI holder fælles arbejdsdag og sommerfest i Øresundsgården den 17. juni. Sæt X i kalenderen og kom og mød din nabo.
Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag 17. juni 11/1 2023
VI holder fælles arbejdsdag og sommerfest i Øresundsgården den 17. juni. Sæt X i kalenderen og kom og mød din nabo.
Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag 17. juni 11/1 2023
VI holder fælles arbejdsdag og sommerfest i Øresundsgården den 17. juni. Sæt X i kalenderen og kom og mød din nabo.
Bestyrelsen

Parkeringsbøvl og bøder 11/1 2023
Vi er klar over at flere har fået p-bøder - der er tilsyneladende nogle fejl i nogle oprettelser. I skal ikke betale bøderne - vi er i kontakt med P-selskabet for at få rettet fejlene. Vi vender tilbage hurtigst muligt.
Bestyrelsen

Afhentning af juletræer 25/12 2022
Kære alle. Der er bestilt afhentning af juletræer d. 3. januar. Så hvis I vil benytte jer af den service og være sikre på at jeres juletræ kommer med, så skal det være båret hen til containerområdet senest 2. januar om aftenen.

Hvis man ikke kan nå at få sit træ med, så bedes man selv skaffe sig af med det på genbrugsstationen.

Mvh Mads Kjær

138f

Grønne Bio-poser i fælleshuset 15/12 2022
Hej alle.

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at vi er løbet tør for grønne bioposer i fælleshuset. Jeg har bestilt nogle flere, men afventer at få bekræftet, hvornår de kommer.

I mellemtiden kan man evt selv hente nogen på Sundby Bibliotek eller Vermlandsgade Genbrugsstation.

Mvh Mads Kjær

Bestyrelsen

Vi venter lige en uge mere med kontrollen på P-pla 20/11 2022
Vi starter den 28. med kontrollen på pladsen - der er lige et par stykker der mangler at komme på plads.
Bestyrelsen

Ny P-APP til tilladelser og gæster - Oprettelser o 11/11 2022
Alle ejere har nu modtaget en mail med login information til at bruge den nye P-APP. Har I ikke fået den, så tjek jeres spamfilter. I skal bruge jeres login i P-APP som I skal hente i jeres App store eller hos Google. Derefter skal I oprette jeres egen tilladelse - samt gæste tilladelser ved behov. Husk - Lejere bliver ikke kontaktet af hverken P-selskab eller bestyrelse med Login info - alt sendes til ejerne. Ejere er selv ansvarlige for deres lejere - inkl. parkering.

Den 15/11 kl. 20 kan man få hjælp til oprettelser i Fælleshuset, hvor Kristian fra Bestyrelsen er klar til at hjælpe jer med oprettelser. Har man ikke smartphone, kan man stadig blive oprettet - men man skal kontakte Kristian Fra bestyrelsen den 15/11 i fælleshuset kl. 20. Brugervejledning bliver lagt på hjemmesiden snarest.

P-kontrollen gnoptages mandag den 21. november.

Bestyrelsen

Trailer på fællesarealer skal fjernes 9/11 2022
Der holder en trailer AH 53 55 på vores fællesarealer. Det er ikke tilladt at parkere trailere osv. på hverken fællesarealer eller på P-pladsen. Ejeren bedes fjerne den hurtigst muligt.
Bestyrelsen

Nyt parkeringssystem P-APP 3/11 2022
En lille forsinkelse på det nye system. Vi skal have en databehandleraftale på plads med den nye leverandør for at leve op til GDPR lovgivningen (jf. vores administrator). Efterfølgende får alle ejere tilsendt en vejledning og login information på den nye P-APP der skal hentes hos Apple eller Google. Har man ikke smartphone kan man anvende hjemmeside login. Dato for ikrafttrædelse af det nye system sendes ud på mail og her på hjemmesiden.
Lejer man sin bolig ud, er det som ejer ens eget ansvar at formidle login, vejledning osv. til sine lejere. GF er ikke ansvarlig for, at lejere kan anvende systemet.
I skal ikke bruge det gamle system længere, så der er lige en kort periode uden kontrol på pladsen. Men de nye skilte er kommet op.

Bestyrelsen

Parkering i ØSG 16/9 2022
Kære naboer, vi er i sving med at skifte P-selskab. Det bliver Unopark fremadrettet.

Det betyder bedre forhold for beboerne, idet vi får en meget brugervenlig app til registering af parkering. Kontrakten er underskrevet, og Unopark er ved at sætte systemet op til os. Nye skilte kommer op om et par dage, og I får snart mere info om oprettelse osv.

Man kan stadig skrive til bestyrelsen, hvis man oplever en uretsmæssig bøde. Desuden bliver det fortsat sådan, at P-vagten observerer i 5 minutter inden bøden udskrives. Dog er der også 15 minutters parerking tilladt med gyldig p-skive skrevet ind i aftalen, for at give gæsteparkering lidt mere elastik.

Bestyrelsen

Fælgtyverier og løse hjulbolte 1/9 2022
Kære alle, har du en dyrere premium bil med større alufælge (typisk over 18-20 tommer), skal du kontrollere dine fælge - én beboer har oplevet at bolte i et hjul var løsnet (nok afbrudt tyveri) og en anden beboer har fået stjålet alle fælge flere gange.
Vi kan overveje at sætte videoovervågning op så P-arealet er dækket 24/7, men det kommer til at koste en del i drift. Skriv gerne i Forum om hvad I mener.

Bestyrelsen

Borde/bænke fra området ved Fælleshuset 3/7 2022
Det vil være rart, hvis de beboere, der har flyttet de 2 borde/bænke (fra pladsen uden for Fælleshuset) - arrangementer til legepladsen tilbage til pladsen uden for Fælleshuset efter endt brug
138st

Borde/bænke fra området ved Fælleshuset 3/7 2022
Det vil være rart, hvis de beboere, der har flyttet de 2 borde/bænke (fra pladsen uden for Fælleshuset) - arrangementer til legepladsen tilbage til pladsen uden for Fælleshuset efter endt brug
138st

Borde/bænke fra området ved Fælleshuset 3/7 2022
Det vil være rart, hvis de beboere, der har flyttet de 2 borde/bænke (fra pladsen uden for Fælleshuset) - arrangementer til legepladsen tilbage til pladsen uden for Fælleshuset efter endt brug
138st

Hundelort i bede 21/6 2022
Grundejerforeningen har fået klager over, at der er hundeejere, der ikke samler op efter deres hunde, når de (hundene) skider i bedene. Den slags er der selvfølgelig ikke plads til på vores sparsomme fællesarealer - har man hund samler man op - hvilket langt de fleste heldigvis altid gør.
Bestyrelsen

Klage over larm fra fælleshuset lørdag aften og na 19/6 2022
GF har modtaget klage over larm fra festen lørdag aften og nat i fælleshuset.

Lad os lige slå fast at larm, musik, råben og skrigen for åbne vinduer til kl. halv fire om natten ikke er i orden.

Fremadrettet vil GF overveje, at man får inddraget sin adgang til huset i en periode, såfremt man ikke ser sig i stand til at følge vores husorden - eller i det mindste bare prøver på at udvise en smule hensyn til andre beboere i ØSG.

Bestyrelsen

Problem med ladekort DK.EDR.000077465 19/6 2022
Jer der bruger standeren - tjek jeres ladekort. Har I nummer DK.EDR.000077465 skal du kontakte Eon og få et nyt kort. Kortet bliver spærret, da det trækker forbrug på foreningens konto i stedet for hos beboeren.
Bestyrelsen

Forhold vedr. lejere i foreningen 19/6 2022
Vi får fra tid til anden henvendelser til Grundejerforeningen fra lejere, der typisk ønsker at få oprettet profiler til at bruge hjemmesiden og få parkeringstilladelser og andre henvendelser i den stil. Indtil nu har der ikke været en konsekvent linje overfor lejere og udlejere i GF, men vi ønsker fremadrettet at det bliver ens for alle lejere og udlejere.

Grundlæggende handler det om at tydeliggøre, at udlejere er ansvarlige for deres lejeres gøren og laden i Øresundsgården, og GF’s sparsomme frivillige arbejde ikke skal bruges på at servicere udlejningsvirksomhed.

Derfor skal udlejere stå for al kommunikation med deres lejere, og lejere skal ikke have adgang til bookingsystemet, hjemmesiden, forum osv. Ønsker udlejer, at deres lejere skal bruge og booke fælleshuset, så skal de selv stå for booking og afregning. Ønsker udlejer at deres lejer skal kunne bruge P-pladsen, så er det også dem der tager sig af kommunikation ved. tilladelser osv.

Bestyrelsen

Cykeloprydning 11/6 2022
Hej naboer

I forbindelse med arbejdesdagen er der blevet påsat gule strips på alle cykler, der står på fællesarealerne. Du bedes fjerne denne strip på din cykel, hvis du ikke ønsker, at den bliver en del af cykeloprydningen og senere bortskaffet.

I første omgang, får cyklerne lov til at stå, hvor de står. Om et ca. et par uger vil vi så fjerne de cykler, som stadig har en gul strip på og samle dem i et område ved affaldsområdet. Her vil de så stå i ca 2 uger, inden de bliver endelig fjernet fra Øresundsgården.

Bestyrelsen

Der er masser af drikkevarer i køleskabet 11/6 2022
Drik dem før I går i sving med jeres eget :0)
Bestyrelsen

Vi mødes kl. 6 til BBQ 11/6 2022
Husk kød, Tilbehør er klart i fællesskab.
Bestyrelsen

Arbejdsdag og sommerfest i ØSG den 11. juni 2022 6/6 2022
Kære alle,

Så nærmer tiden sig til vores årlige arbejdsdag i foreningen. Vi mødes vanen tro kl. 13 ved fælleshuset, hvor vi har materialer og opgavelister klar. VI knokler på indtil ca. 17-18 tiden og derefter tænder vi op i grills til aftenhygge ved fælleshuset. Vi laver som vanligt salat og tilbehør i fællesskab og kød og drikkevarer medbringer man selv.

Opgaver til i år: (flere forslag kan skrives i Forum

Sommerfest:
- Indkøb
-Salat og tilbehør

Legepladsen:
- rense faldgrus
- Efterse og stramme legeredskaber
- Reparere hegn ved boldbane

Affaladsområde
- male lister
- Feje og rense asfalt
- Rense vægge

Fælleshus
- Hylde el. Skab/skuffer til opbevaring i gang.
- Slibning og maling af vinduer og døre på fælleshus (hvide lister)
- Oprydning og hovedrengøring af 1. sal og køkken
- Reparation af hylde i køkken,
- Oprydning loftsrum
- Rengøring af alle bander/borde (tape rester osv.)

Fællesarealer:
- Plante Efeu
- cykeloprydning
- bede luges
- Alge rens de steder der er behov (skrubbe og rens)
- Rense alle afløb i stier og p- plads
- Feje alle fællesarealer og fortovet
- Oprydde og rengøre varmerum og varmekælder
- Slibe og male alle bænke
??
?

Mvh. Kristian

Bestyrelsen

Fotograf efterlyses og andet nyt fra GF 16/5 2022
Vi har brug for nye billeder af vores forening til vores nye hjemmeside. Er der nogen af jer der har lyst til at tage et par billeder af Øresundsgården? - gerne med lidt solstrejf :0) og også gerne med vores fælles faciliteter (fælleshus, fællesområder, P-plads, legeplads, ladestander osv.).

Hjertestarteren er oppe og køre igen med et nyt batteri fra Falck (efter at de kun sendte nye pads i første omgang). Batteriet var desværre dødt før udløsdatoen i 2023. Desværre nåede en beboer at blive aktiveret til Øresund Metrostation som hjerteløber med en flad hjertestarter. Heldigvis fik beboeren gjort en forskel alligevel med førstehjælp og hjertemassage og en anden (funktionel) hjertestarter fra en anden hjerteløber. Alle er velkomne når de går forbi huset at tjekke batteriet - man kan se indikatoren gennem ruden - giv os et praj hvis der er problemer.

Vi skifter legehuset og sandkassen i denne uge - bliver pillet ned af viceværten onsdag og det nye kommer op torsdag og fredag.
Bestyrelsen

Hjertestarter ved fælleshuset og gynge på legeplad 25/4 2022
Desværre er batteriet fladt i foreningens hjertestarter ved fælleshuset. Falck er kontaktet i forhold til udbedring.
Gyngen på legepladsen bliver lavet på fredag. Vi er også ved at undersøge pris på en ny sandkasse - den gamle er ved at falde fra hinanden.

Bestyrelsen

ØSG1. Maling af den sorte bygning 25/4 2022
Maleren går allerede fra idag igang med den sorte bygning, i forlængelse af vores beslutning på generalforsamlingen i sidste uge.
Bestyrelsen

Varme- og vandforbrug ØSG1 13/3 2022
I forbindelse med vores udskiftning af ISTA målere sidste år, har vi idag uddelt information om hvorledes man kan logge på deres hjemmeside og følge med i sit eget forbrug . De ligger i jeres postkasse
Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag og sommerfest i Øresundsgården 9/3 2022
Sæt kryds i kalenderen - vi holder fælles arbejdsdag og sommerfest i Øresundsgården lørdag den 11. juni. Kom og giv en hånd med og mød din nabo!

Bestyrelsen

Nøglebundt med mærke “Leif VW Bobbel” fundet i fæl 26/2 2022
Kan hentes hos Kristian og Sara 140P
Bestyrelsen

Fastelavnsfest 11/2 2022
Så holder vi igen fastelavnsfest. Det er søndag den 27. februar kl. 13.30. I kan tilmelde jer på sedlen, der er lagt i jeres postkasse. Tilmeldingsfrist er den 19. februar. Vi håber at se rigtig mange.
Bestyrelsen

140k

Fælleshuset åbent 29/1 2022
Huset er åbent igen.
Bestyrelsen

Grønne bioposer 22/1 2022
Så er der igen grønne bioposer til fri afhentning i fælleshuset.
Bestyrelsen

Vand- og varmeregnskab 5/1 2022
Som nogle af jer allerede har opdaget, har vi endnu ikke modtaget vand- og varmeregnskab for perioden 01-07-2020 til 30-06-2021.

Meldingen fra vores administrator er, at Ista er forsinket med regnskaberne pga. ændring i procedurerne efter overgang til de selvaflæselige målere.

Regnskaberne skulle blive fremsendt i løbet af januar måned og fremgå af opkrævningen i april 2022.

140k

Afhentning af juletræer den 29/12 26/12 2021
Juletræer kan sættes ved affaldsområdet indtil den 29/12 hvor kommunen afhenter dem. Efter denne dato står man selv for bortskaffelse.
Bestyrelsen

Fælleshuset er lukket 20/12 2021
Kære alle,
Fælleshuset er lukket. Jf. https://coronasmitte.dk/raad-og-regler så gælder følgende:
Fra søndag 19. december 2021 08.00 skal en række lokaler og lokaliteter holdes lukkede: Forlystelsesparker, tivolier, zoologiske anlæg, akvarier, spillesteder, teatre, biografer, museer, kunsthaller, kulturhuse, idrætsarrangementer med betalende tilskuere, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, messer, foredrag, forsamlingshuse og selskabslokaler, folkehøjskoler, samt lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles folkeoplysende aktiviteter.

Bestyrelsen

Oprydning efter fest, strips på boldnet osv 18/12 2021
Jer der har brugt fælleshuset sidst skal lige huske at ordne det sidste efter I har brugt huset. Opvaskeren er fuld og boldnettene i den ene side er stripset fast.

Bestyrelsen

Eon og brug af ladestanderen - Gode Nyheder! 1/10 2021
Lang om længe har vi fået en konstruktiv dialog med Eon og har fået kontakt til en medarbejder der kan få rettet de problemer der har været med firmaaftale og individuelle abonnementer.

Jer der bruger ladestanderen, (og har betalt 5.000 til Grundejerforeningen for, at vi kan betale for ny ladeinfrastruktur) vil snarest blive kontaktet af Eon for at få orden på jeres abonnement og den partnerskabsaftale vi fremover er tilknyttet som forening. Partnerskabsaftalen betyder, at I fortsat vil få fordelagtige priser på elforbruget, og vil få tilbudt flere forskellige aftaler at vælge imellem indenfor vores partnerskabsaftale.

Spørgsmål omkring elbiler og ladestander rettes som altid til Kristian fra Bestyrelsen. Husk, anskaffer du en elbil og ønsker at bruge standeren, så skal du betale 5.000 kr til Grundejerforeningen, samt oprette en aftale med Eon indenfor vores partnerskabsaftale (hvis du bil have billigere strøm).

Bestyrelsen

Affaldsnyt 28/9 2021
Hej naboer

Lige et par korte opdateringer vedr. renovation i Øresundsgården.

Grønne poser:
Der er bestilt flere grønne poser til madaffald. Når disse ankommer vil de blive placeret i fælleshuset til fri afbenyttelse.

Container i efterårsferien:
Der bliver opstillet en container til storskrald torsdag d. 21/10. Containeren bliver fjernet igen den efterfølgende mandag.

Farligt affald:
Som I alle nok efterhånden har bemærket, så har Københavns Kommune været forbi Øresundsgården og opstillet et skab til Farligt Affald. Nu har de omsider også været så flinke at oplyse os koden til den hængelås, som er på skabet.

Koden er 4444

Man kan læse mere om farligt affald her:
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2050_ad3c75284f98.pdf

Der er også pjecer i skabet til dem som foretrækker informationen på tryk.

Bestyrelsen

Vedligeholdelse af legeplads m.v. 21/9 2021
Kære Naboer,
Som varslet på generalforsamlingen, så er der en del opgaver og vedligeholdelse vi skal i gang med i grundejerforeningens regi. Særligt malerarbejde på fælleshuset, ny hjemmeside, belysning på P-pladsen og legepladsen.
Vi er blevet indhentet af virkeligheden i forhold til legepladsen, hvor vi efter en inspektion af en legepladsinspektør, er nødt til at lave nogle reparationer her og nu af sikkerhedshensyn. Klatrestativet skal renoveres grundet generelt slid og råd i dele af konstruktionen. Der er dog masser af gode år i stativet endnu, hvis vi får det lavet nu. Gyngestativet skal udskiftes, da der er råd i de bærende stolper. Rutsjebanen skal skiftes, da den er slidt ned til glasfiberen. Sandkassen skal også skiftes, men det gør vi selv til næste arbejdsdag.
Vi er også gået videre med at gøre noget ved belysningen på P-pladsen og fortovet. De gamle smadrede lamper langs fortovet er fjernet (bortset fra to der stadig virker) og til gængæld er den yderste række af høje lamper skiftet til en ny LED type, der giver bedre lys og kompenserer for de fjernede lamper. Dette er en langt billigere løsning end af skifte de lave standere, der i øvrigt er placeret så flere af dem hele tiden blev ramt af bakkende varevogne.
Men som I kan se på det der er lavet/skal laves her og nu, så er rækkefølgen blevet ændre i forhold til det varslede på generalforsamlingen, og bl.a. malerarbejde og ny hjemmeside bliver lavet i næste regnskabsår. Vi håber I har forståelse for vores prioriteringer, og vi vil arbejde videre med at få opdateret vores vedligeholdelsesplan, så Det også er tydeligt for medlemmerne af GF hvad der skal laves hvornår. Har I spørgsmål til det ovenstående, er i velkomne til at kontakte Kristian fra bestyrelsen i GF.
Sidst men ikke mindst, så går vi videre med forsøget med at udleje et lille areal ved fælleshusets gavl til Voi. Det kommer til at give foreningen en ekstra lille fast indtægt hver måned, og vi afventer og ser om Voi kan leve op til deres løfter i forhold til orden m.v. på det lille afgrænsede område.

Bestyrelsen

UDSKYDELSE Af arbejdsdag og fælles grill 28/8 2021
Kære alle,
Vejrliget tage i betragtning har vi besluttet at udskyde arbejdsdagen. Det planlagte arbejde med bl.a. bede, malerarbejde osv. kan ikke gøres ordentligt i dette vejr. Vi vender tilbage snarest.

Bestyrelsen

UDSKYDELSE Af arbejdsdag og fælles grill 28/8 2021
Kære alle,
Vejrliget tage i betragtning har vi besluttet at udskyde arbejdsdagen. Det planlagte arbejde med bl.a. bede, malerarbejde osv. kan ikke gøres ordentligt i dette vejr. Vi vender tilbage snarest.

Bestyrelsen

Arbejdsdag og grill i morgen ved fælleshuset 27/8 2021
Kære alle,

Som varslet tidligere på året holder vi arbejdsdag i morgen. Vi mødes ved fælleshuset kl. 13 til opstart af arbejdsdagen og fordeling af opgaver som vi plejer i morgen lørdag.

Bestyrelsen sørger for at alle materialer, opgavelister, værktøjer osv. er klar om formiddagen. Det ser ud til at der kommer en smule regn om eftermiddagen, så malerarbejde springer vi nok over i år - med mindre udsigten bliver bedre. Men der er heldigvis masser af andre ting vi kan kaste os over :0)

Vi prøver også at få traditionen med fællesgrill om aftenen på sporet igen efter Coronabøvlet, så vi laver en liste som vi plejer man kan skrive sig på kl. 13 ved fælleshuset. Så ved vi hvor mange vi skal købe tilbehør til - kød og drikkevarer kommer man med selv med som vanligt.

Vi ses i morgen ved fælleshuset


Bestyrelsen

Arbejdsdag den 28/8 11/8 2021
Kære alle,
Arbejdsdagen er den 28/8 - der står den 21. i det referat der er udsendt. Mere følger om arbejdsdagen snarest.

Bestyrelsen

EON, ladestander og firmaaftale 3/8 2021
Efter mange forgæves forsøg fra beboere og bestyrelse med at opstarte en meningsfuld dialog med EONs kundeservice omkring den firmaaftale som GF har omkring opladning, har vi skrevet til EON og bedt dem ophæve aftalen.
Grunden er, at der er komplet rod i alt fra oprettelser til opkrævninger fra EONs side, og vi har ikke mulighed for at bruge mere tid på sagen.

Standeren kan fortsat benyttes som normalt, blot er alle kundeforhold nu alene mellem EON og den enkelte beboer. Det er selvfølgeligt ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde en fordelagtig aftale.

Fra politisk side lysner det i øst omkring tilskud til ladestandere, og vi holder øje med mulighederne for at få tilskud til den næste stander, der ikke bliver fra EON, men bliver én der kan benyttes uden abonnement og hvor man individuelt betaler for strøm pr. kWh - intet andet.
I er fortsat meget velkomne til at kontakte Kristian fra Bestyrelsen omkring alt vedr. elbiler og opladning.

Bestyrelsen

I skal fjerne jeres biler fra de to yderste rækker 2/8 2021
Så kan gartnerne komme til at få klippet hele hækken ved fælleshuset og legepladsen
Bestyrelsen

Hækkene skal (endeligt) klippes 2/8 2021
Gartnerne skal klippe hække i denne uge. Husk at fjerne alt jeres habengut lags hækkene så de kan komme til. Har man en lukket have, og ønsker man ikke selv at klippe hækken på indersiden, er man selv ansvarlig for at træffe en aftale med gartnerne mens de er her over de næste dage.
Mvh. Bestyrelsen i GF

Bestyrelsen

ØSG 1. Vigtig info vedr. tagrens tirsdag d. 13.7 12/7 2021
I morgen tirsdag d. 13.7 algebehandles alle tage i ØSG 1, så hold døre og vinduer lukket, samt fjern ting fra jeres altaner/haver som ikke skal blive våde.
Bestyrelsen

Målerudskiftning afsluttet 1/7 2021
Hej alle!

Så er vores målerudskiftning vel overstået. Ud af de 42 installationer, var der kun to lejligheder, som han ikke fik adgang til. Det er endda meget godt gået! Tak til alle.

Vi havde 3 tilfælde af “rørproblemer”, men det er der, som jeg forstår det taget hånd om individuelt.

De to lejligheder der mangler får direkte besked fra ISTA om en ny tid.

134bst

Udskiftning af målere 29/6 2021
Hej alle,

I forbindelse med vores udskiftning af målere, har undertegnede selv samt en enkelt anden beboer brug for en VVS’er på grund af dryppende rør eller lignende.

Man skal i sådanne tilfælde selv kontakte en VVS og lave en aftale.

I Øresundsgården bruger vi firmaet Ivan og Thomas Nielsen VVS, telefon: 22769049

Vi har talt med dem og de forsøger at prioritere os.

Man kan naturligvis frit vælge an anden.

Mvh
Ole

134bst

ISTA montør 27/6 2021
Hej,
Husk at ISTA udskifter målere mandag til onsdag. I har alle fået et tidspunkt.

134bst

ØSG1. Nye målere fra ISTA 18/6 2021
Husk at tjekke jeres postkasse, da brevet fra ISTA med tidspunkt for udskiftning af målere er kommet.
Bestyrelsen

ØSG1. Etablering af nye målere fra ISTA. Vigtig in 12/6 2021
Vi har nu været i kontakt med ISTA, og de har allerede planlagt vores udskiftning til dagene 28.-30.juni 2021, og vi vurderer umiddelbart at dette vil være på den ”rigtige” side af sommerferien.
Udskiftningen bliver således foretaget i tilknytning til årsaflæsningen, og vi skal derfor ikke selv gøre dette efterfølgende.
Hver enkelt husstand vil hurtigst muligt få oplyst datoen og tidspunktet (et tidsinterval på ca. 3 timer).
ISTA kommunikere dette pr. brev. Dog vil vi dele informationerne rundt til jeres dør/brevkasse i løbet af weekenden.

Vi giver besked på hjemmesiden, når brevene er sendt.

Hvis I ikke i de efterfølgende dage har modtaget brev med bekræftet tidspunkt, så kontakt

Laila Larsen fra ISTA, Tel +45 7732 3166 · Laila.Larsen@ista.dk

Eller

Ole (40377697/wielund@mail.dk).

Husk at koordinere med naboer eller en anden, som kan være til stede, såfremt I ikke selv er hjemme på jeres givne tidspunkt. Som alternativt kan I give Ole eller Esben en nøgle.
Det er vigtigt at ISTA montøren kan få adgang og arbejdet kan foregå successivt – og husk at der skal være fri adgang til placeringen.
Til spørgsmålet om hvorvidt målerne er batteridrevet og hvorvidt man kan skifte batterier, så er svaret ja, de er batteridrevet, og nej man kan ikke skifte batteri – dette er ifølge ISTA et lovkrav.

Bestyrelsen

Obs. generalforsamling i GF er kl. 17 6/6 2021
Vi har tidligere skrevet kl. 18. Det er kl. 17.
Bestyrelsen

ØSG 1. Generelforsamling 7.6. Kl 19. Bemærk ny tid 5/6 2021
Vi afholder generalforsamling i ØSG1 den 7. juni kl. 19. Forsamlingsforbuddet siger op til 50 indendørs, så det burde kunne lade sig gøre at få den afholdt. Har man ikke et stærkt personligt behov for at møde op (med Corona-pas), opfordrer vi grundet Corona-situationen til, at man gør sin indflydelse gældende via fuldmagt.
Bestyrelsen

ØSG1. Generalforsamling 7. juni kl 20.00 22/5 2021
Vi afholder generalforsamling i ØSG1 den 7. juni kl. 20. Forsamlingsforbuddet siger op til 50 indendørs, så det burde kunne lade sig gøre at få den afholdt. Har man ikke et stærkt personligt behov for at møde op (med Corona-pas), opfordrer vi grundet Corona-situationen til, at man gør sin indflydelse gældende via fuldmagt. Administrator udsender indkaldelse m.v. snarest (på mail).
Bestyrelsen

Generalforsamling i GF 7. juni kl. 18 21/5 2021
Vi afholder generalforsamling i grundejerforeningen den 7. juni kl. 18. Forsamlingsforbuddet siger op til 50 indendørs, så det burde kunne lade sig gøre at få den afholdt. Har man ikke et stærkt personligt behov for at møde op (med Corona-pas), opfordrer vi grundet Corona-situationen til, at man gør sin indflydelse gældende via fuldmagt. Administrator udsender indkaldelse m.v. snarest (på mail).

Men! Vi mangler ét til to frivillige til bestyrelsesarbejdet i GF. Så vil du gerne være med til at styrke ØSG og gøre en forskel for dit lokalområde, så meld dit kandidatur til bestyrelsen eller på dagen til forsamlingen. Vi holder ca. 4-5 møder årligt, hvor der uddelegeres opgaver og ansvar, og så arrangerer vi den årlige arbejdsdag og sommerkomsammen foruden generalforsamlingen.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Grundejerforeningen.

Bestyrelsen

ØSG arbejdsdag og sommerfest - udskudt til 28. aug 18/5 2021
Kære naboer,

Bestyrelsen i Grundejerforeningen har besluttet at udskyde vores årlige arbejdsdag og sommerfest til vi alle er vaccinerede - og kan grille igen og få et glas rødvin sammen. Så den 28. august laver vi arbejdsdag - og griller og hygger som vi gjorde "før". God Sommer!

Mvh. Bestyrelsen i GF


Bestyrelsen

Ikke mere affald i containerne! 12/5 2021
Kære alle,
Vores containere er ikke tømt tirsdag som planlagt, og tømmes først fredag! I må IKKE lægge mere affald i containerne før de er tømte på fredag.
Husk at sortere jeres madaffald fra og lægge det i bio containerne
Der er allerede dyr der splitter sækkene ad, da lågene ikke kan lukkes. Hvid skraldemændene ikke kan komme til på fredag, risikerer vi at de kører igen uden at tømme, så gem et par sække derhjemme til fredag.

Bestyrelsen

Nye regler for brug af fælleshuset efter yderliger 7/5 2021
Kære naboer,

I kan læse mere på nedenstående link over hvad der genåbner og hvordan I må bruge huset. Kort fortalt, så er det indendørs forsamlingsforbud hævet til 25 personer.
Vedr. Idræt, så åbnes der yderligere for Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud.
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/det-genaabner-pr-6-maj-2021-

Bestyrelsen

Brug af ladestanderen på P-pladsen 20/4 2021
Der er flere beboere der spørger til brug af ladestanderen på P-pladsen ifm. evt. anskaffelse af elbil.

For at bruge ladestanderen skal man betale 5.000 kr. til grundejerforeningen. Det blev i sin tid besluttet af generalforsamlingen, at ladestanderen blev etableret med brugerbetaling. De 5.000 der betales ved tilslutning, bidrager direkte til etablering af de efterfølgende standere, når der bliver brug for dem.

Desuden skal man have lavet enten et abonnement hos Eon med fast pris for strøm, eller man kan benytte den firmaaftale som GF har med Eon og betale per forbrug. Aftalen kan ses på hjemmesiden https://xn--sg-kka.dk/documents/ladestander/etablering_af_ladestander.pdf

Bestyrelsen

Brug af fælleshuset i ØSG efter 21/4 20/4 2021
I forbindelse med genåbningen kan fælleshuset igen benyttes efter følgende retningslinjer:

Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs.
Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 uden coronapas. Der er forsamlingsloft på 25 personer.
Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer.

Læs mere på:
https://coronasmitte.dk/nyt-fra-myndighederne/pressemoeder/aftale-om-yderligere-genaabning-pr-21-april-2021-paa-plads#heading8

HUSK: Pas godt på vores allesammens fælleshus - og ryd og/gør rent efter du eller dine børn har brugt huset!

Mvh. Bestyrelsen

Bestyrelsen

Uønsket person 20/3 2021
I går aftes omkring kl. 23:00, rende der en mand med hættetrøje og ellers iført mørkt tøj, rundt i Øresundsgården. Han forsøgte at komme ind i en haven, ved at presse sig igennem hækken. Han løb fra stedet, da han blev opdaget. Prøve lige at være ekstra opmærksom på, om der render ukendte personer rundt i Øresundegården.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i ØSG II

Bestyrelsen

Storskraldscontainer i Påsken 9/3 2021
Der kommer som sædvanligt storskraldscontainer i påsken. Den kommer skærtorsdag og hentes igen 2. påskedag.
Bestyrelsen

Hent dit gamle bord i skraldeområdet 9/3 2021
Kære beboer,
Du skal selv aflevere dit gamle bord til storskrald på genbrugsstationen. Skraldeområdet er kun til dagrenovation.

Bestyrelsen

ØSG 1. Opgange og flugtveje 1/3 2021
Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange/flugtveje overholdes.

Det er forbudt at henstille nogen former for cykler, legetøj, møbler, inventar mm i trappeopgangene. Der må heller ikke henstilles/opbevares noget under trapperne. Trappeopgangene må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Opgangene må heller ikke bruges til opbevaring af fodtøj.

Ovenstående er af hensyn til vores alle sammens sikkerhed i tilfælde af brand mm .

Bestyrelsen

Aflysning af fastelavnsfest 19/1 2021
På grund af corona restriktioner må vi i år desværre aflyse fastelavnsfesten i Fælleshuset.

mvh Bestyrelsen for ØSG II

138r

AL 40 036 “Andersen Rengøring” holder foran ladest 13/1 2021
Kære naboer,
Der er efterhånden 3 elbiler i foreningen der bruger ladestanderen. Så længe der er pladser andre steder på pladsen skal man ikke parkere foran standeren, da man så blokerer for andre beboere, der har brug for at lade op.

Bestyrelsen

Booking af fælleshuset (når det åbner igen en dag) 11/1 2021
På seneste generalforsamling i Grundejerforeningen, blev det vedtaget at timebooking fremover skal koste 25 kr. for timebooking.

Hjemmesiden er nu blevet justeret på plads, så den registrerer disse bookinger og vi kan kræve betaling for timebooking fra første time.

Det er derfor rigtigt vigtigt, at I sletter bookinger I ikke rent faktisk bruger - også her under nedlukningen. Vi starter med at opkræve penge for timebooking fra januar 2021.

Vi vil gerne sige til jer, at betaling for aktiviteter allerede fra første time blev vedtaget mod bestyrelsens anbefaling, og vi stiller et ændringsforslag på generalforsamlingen næste gang. Vi mener, at betaling for korte aktiviteter - selv leg eller badminton i én til to timer, strider mod formålet med huset, og vi opnår blot at huset benyttes mere uden det bookes via hjemmesiden. Mere om det i næste indkaldelse af generalforsamlingen.

Husk, hvis I har et emne der skal behandles på generalforsamlingen, skal det være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar jf. foreningens vedtægter. Forslag der fremsendes senere, kan ikke behandles på generalforsamlingen.


Bestyrelsen

info om brug og booking af fælleshuset 11/1 2021
Kære Beboere,

Da vi kan konstatere, at der er beboere der bruger fælleshuset, indskærper vi at huset fortsat er lukket grundet nedlukningen i Danmark. Det gælder også vores foreningslokaler. Læs mere på

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag

Vi melder ud når vi ved hvad der sker efter den 17. januar. Hvis brugen ikke stopper under nedlukningen, er vi nødt til at få en låsesmed til at omprogrammere låsen midlertidigt, men vi er helst fri for at skulle bruge penge på sådan en løsning.

Bestyrelsen

Afregning for vand og varme er forsinket 6/1 2021
Vores administrator har bedt mig beklage, at afregningen for forbrug af vand og varme for 2020 desværre er forsinket - bl.a. på grund af corona.
Afregningen vil ske sammen med opkrævning af fællesudgifter for april 2021.

mvh Solveig, 138R

138r

IKKE MERE AFFALD I CONTAINERE! 3/1 2021
Containerne til dagrenovation tømmes den 5/1. I må IKKE smide mere affald oven i eller ved siden af containerne! Hvis skraldemændene ikke kan komme til containerne, risikerer vi at de kører igen uden at tømme!

Vi har bedt viceværten hjælpe os i morgen, men vi ved ikke om de kan gøre noget. I er derfor nødt til selv at opbevare et par sække til på tirsdag.

...Og det er ikke bestyrelsens opgave at rydde op i jeres affald!

Husk - Brug Bio containerne til madaffald!

Bestyrelsen

Fyldte containere - brug biocontainere til madaffa 2/1 2021
Containerne er ved at være overfyldte efter nytåret. De tømmes først efter weekenden. Brug bio containerne til jeres madaffald og begræns brugen af containerne til husholdningsaffald til i næste uge. Sørg for at pakke jeres husholdningsaffald ind i de store sække som vi lægger frem, så vi undgår problemer med skadedyr osv. Nye bioposer findes i fælleshuset.

Bestyrelsen

Juletræer 17/12 2020
Hvis I vil slippe for at slæbe jeres gamle juletræer ned på Vermlandsgade Genbrugsstation, så kan de deponeres ved affaldsområdet ved siden af flaskecontainerne senest 28/12. De vil således blive afhentet 29/12 fra kl 06.00.

God jul!

Bestyrelsen

Strømafbrydelse fredag 9/12 2020
Strømmen bliver taget i Øresundsgården fredag grundet reparation af beskadiget elkabel. Forvent at strømmen er væk mellem 10 og 12. Det er 42 boliger der berøres, men vi kan desværre ikke få oplyst hvilke helt præcist.
Bestyrelsen

Fælleshuset lukket indtil 4. januar. 9/12 2020
Med virkning fra onsdag den 9. december træder nye retningslinjer i kraft med henblik på at nedbringe Coronavirus smittetrykket. I forbindelse hermed bestemmer bestyrelsen for Grundejerforeningen, at Fælleshuset ikke må anvendes i perioden fra den 9. december til den 4. januar.
Læs om tiltagene på https://coronasmitte.dk/lokale-tiltag
Her står der bl.a., at steder der afholder fritids-, forenings-, og idrætsaktiviteter skal holde indendørsarealer lukket for offentligheden.
Vi beklager de gener dette måtte medføre. Vi håber alle på, at 2021 bringer vores normale liv tilbage.


Bestyrelsen

Mercedes CV90204 5/12 2020
Kære alle,
Hvem ejer Mercedes CV90204? Ejeren er begyndt at bruge vores ladestander i ØSG, hvilket jo er glædeligt, hvis bilen altså tilhører en beboer ;0) Cityparkering kender dog ikke pladen, hvilket er lidt mærkeligt i forhold til p-tilladelse.
Jf. generalforsamlingen i 2016, så skal brugere af ØSG ladefaciliteter være med til at finansiere disse. Så ønsker man at bruge standeren som beboer, så skal der betales kr. 5000. Kontakt bestyrelsen i GF hvis det er din bil på e-mail knaested@outlook.dk

Bestyrelsen

Fælleshuset lukket indtil videre 1/12 2020
Kære alle,
Fælleshuset er lukket indtil videre grundet manglende strøm. Vi håber vi kan få det lavet hurtigst muligt.

Bestyrelsen

Kontorstol i affaldsområdet 29/11 2020
Kære beboer,
Du skal selv aflevere din gamle kontorstol på genbrugsstationen. Affaldsområdet er ikke til storskrald jf. vores husorden i ØSG.
Næste storskraldscontainer kommer først til foråret.

Bestyrelsen

Hække skæres ned fra den 23. nov. 18/11 2020
Kære naboer,

Alle hække i ØSG saves ned til 170 cm målt fra stiniveau fra den 23/11. Fremover klippes de ned til 180 cm. hver sommer. I skal derfor fjerne alle jeres bænke, havestole, cykler, grills osv. der står op ad hækkene, så gartneren kan komme til med saven. Gartneren skal desuden også udskifte hegn m.v., så der kommer til at være en del arbejde de næste dage efter den 23/11 i området. Hvis I har spørgsmål og kommentarer vedr. arbejdet, så kontakt venligst Kristian fra bestyrelsen - ikke gartneren.

Bestyrelsen

Midlertidig lukning af fælleshus 14/11 2020
Vi er nødt til at holde fælleshuset lukket indtil mandag kl 12, da det har været benyttet af en gæst, som umiddelbart efter brug af fælleshuset er testet positiv for Coronavirus.

Hvis du selv har benyttet huset mellem onsdag og lørdag, vil bestyrelsen anbefale at lade sig teste. Der er oprettet et midlertidig testcenter på Sundholmsvej 22 indtil søndag kl 16, hvor man kan lade sig teste uden forudgående tidsbestilling.

Ellers kan man se nærmere her:

https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hjælp/1813/Adresser%20akutmodtagelser%20og%20klinikker/Sider/Find-vej-og-parkering-ved-TestCenter-Danmark-telte.aspx

Der bør derfor ikke foretages nye reservationer af fælleshuset i denne nedlukningsperiode.

Bestyrelsen

Klog af (vand)skade ! 8/11 2020
Bestyrelsen beder om, at alle beboere tjekker, at tilslutningerne til vaske- og opvaskemaskine slutter tæt - helt tæt. Og at der i øvrigt ikke siver vand ud under eller ved siden af maskinerne.
Utætheder - især når det gælder 1. sals lejlighederne- kan forårsage alvorlige skader, herunder mellem etagerne.
Foreningens forsikring dækker kun "pludseligt opstået vandskade".

mvh Bestyrelsen

138r

Manglende bander i fælleshuset 23/9 2020
Der er desværre to små bander der har været væk fra fælleshuset i en længere periode. Er der nogen der har ved hvor de er blevet af? Det bliver desværre en dyr regning fra Virklund hvis vi skal bestille to nye - og så er det også temmeligt uforståeligt hvordan to bander kan forsvinde?

Bestyrelsen

Udskiftning af målere 17/9 2020
Bestyrelsen har fået spørgsmål om lukning for vand mandag og tirsdag.
Det er nu afklaret, at der kun er lukket for vandet så længe udskiftningen af målere pågår i den enkelte bolig. Når udskiftningen er afsluttet, åbnes der for vandet igen.

138r

Udskiftning af målere starter mandag den 21/9 16/9 2020
Udskiftning af vand- og energimålere starter på mandag den 21. september.

Der lukkes for vandet ca. kl 9 på mandag.

I jeres postkasse ligger besked fra Clorius om, hvordan I skal forholde jer.
Overholdes retningslinjerne ikke, koster det ekstra for den pågældende beboer, jf information på generalforsamlingen 2020.

mvh Bestyrelsen

138r

Trailere i Øresundsgården 14/9 2020
Kære naboer,

Vi minder jer lige om, at det ikke er tilladt at parkere trailere på Øresundsgårdens areal jf. foreningens husorden. Holder der nogen i dag, så skal de fjernes.

Venlig hilsen,
Grundejerforeningen Øresundsgården

Bestyrelsen

ØSG 1. Årsaflæsning af vand og varme 22/8 2020
Vi har idag omdelt aflæsningskort som bedes returneres i postkassen hos Esben Hougaard nr 134 b, 2.sal senest d. 31. august. Alternativt kan kortet scannes og mailes til forbrug@ista.dk


Bestyrelsen

Vi får snart varmt vand igen 20/8 2020
Varmeanlægget er ved at blive renset.

mvh Bestyrelsen

138r

Fester og udendørs støj 17/8 2020
Vi er rigtigt glade for at der bliver holdt nogle gode fester i ØSG - både i fælleshuset og hjemme i privaten. Her i den varme tid - og hvor nattelivet er lukket ned i byen, er det vigtigt at vi også husker at passe på det gode naboskab. Vi vil derfor gerne huske alle på vores husorden i ØSG (uddrag):

Musik og støj
Der skal vises særlig hensyn ved afspilning af musik, tv samt anden musikudøvelse. Det er ikke tilladt at spille højt for åbne vinduer og døre.
Udendørs samtaler - herunder mobiltelefonsamtaler - i haver, på terrasser og på gangstier – skal foregå uden gener for naboer og øvrige beboere.
Efter kl. 22:00 på hverdage samt søndage er udendørs støjende adfærd ikke tilladt.
Efter kl. 23:00 på fredag-lørdage samt op til helligdage er udendørs støjende adfærd ikke tilladt.
I weekender og på helligdage må der ikke støjes før kl. 09:00.
Skal man holde fest, bedes man advisere naboer nogle dage i forvejen.

Husorden kan læses i sin helhed på vores hjemmeside ØSG.dkBestyrelsen

ØSG1. Maler 12/8 2020
Hej alle, maleren er nu gået igang med vores sokler. Dem af jer der har haver hvor maleren skal til kontakter jer direkte som arbejdet skrider frem.
134b2

Sidste frist i morgen onsdag 11/8 2020
I morgen onsdag den 12. august er allersidste frist for aflevering af skema til aflæsning af vand og varme. De beboere, der ikke afleverer, får et skønnet forbrug. Skemaet afleveres i postkassen 140 N hos Bernt.

mvh Bestyrelsen

138r

Ingen storskrald i affaldsområdet 7/8 2020
Husk venligst at affaldsområdet er til dagrenovation. Storskrald - herunder store gulvtæpper, skal man selv aflevere på genbrugsstationen.
Bestyrelsen

Ingen parkering ved fælleshuset i morgen. 26/7 2020
Kære alle,
Hækken ved fælleshuset skal klippes i morgen, så I bedes flytte jeres biler så gartneren kan komme til.
Mvh. Kristian

Bestyrelsen

Hække i ØSG 13/7 2020
Kære alle,
Hækkene beskæres torsdag og fredag i uge 30 og mandag uge 33. Husk at fjerne al jeres habengut i haverne så gartnerne kan komme til. Alle som har lukkede haver uden adgang fra stierne, er selv ansvarlige for at kontakte gartneren og lukke ham ind i haven mens arbejdet står på. Alternativt skal man selv beskære hækken.
Hækkene bliver desværre kun klippet én gang i år (ligesom sidste år) af hensyn til grundejerforeningens økonomi. Derfor bliver de også klippet relativt sent. Til gengæld ser vi på om der økonomi til at alle skæres ned til 180 cm til efteråret, alternativt næste år. Fremadrettet skulle vi gerne op på to gange årligt igen. Beskæringen til 180 cm skal gøres med sav, og kan ikke gøres med alm. hækkeklippere. Der er dog også udestående vedligeholdelse på fælleshuset, og vi har ikke råd til det hele på én gang desværre.

Bestyrelsen

Fundne solbriller 9/7 2020
Solbriller fundet på parkeringspladsen, torsdag formiddag. Er hos Ole og Marianne 134B st
134bst

Aflæsning af vand og varme i ØSG II - for sidste g 7/7 2020
Alle husstande har i deres postkasse modtaget et selvaflæsningskort til vand og varme.

Senest 12. august 2020 bedes det afleveret i udfyldt stand i postkassen 140N (Bernt).

I begyndelsen af efteråret 2020 går udskiftningen af målerne til fjernaflæsning i gang.

mvh Bestyrelsen

138r

Tak for indsatsen til arbejdsdagen - og insektsæbe 15/6 2020
Tak til alle jer der deltog på arbejdsdagen. Vi fik igen nået rigtigt meget, og resultaterne kan vi alle se når vi går rundt i vores område.

Til de beboere der ikke deltog, men gerne vil slippe for afgiften for manglende deltagelse - brug nogle timer på at sprøjte insektsæbe på hækkene - efter de er blevet klippet. Det skal sprøjtes på fra undersiden for at virke bedst. Der er indkøbt bioetanol, brun sæbe og nye sprøjter som står i varmekælderen. Opskriften er 2 dele brun sæbe, 2 dele bioetanol og 8 dele vand. Skriv i Forum hvilke stier i sprøjter, så andre også kan se hvad I har taget - og skriv til bestyrelsen. Alle beboere er også velkomne til at sprøjte deres egne haver.
Bestyrelsen

Fuldmagtsblanket til generalforsamling i ØSG II 12/6 2020
Er der beboere, som har brug for hjælp til udskrivning og fremsendelse af fuldmagtsblanket til generalforsamlingen i ØSG II- så bistår bestyrelsen gerne.

Vær opmærksom på, at fuldmagtsblanketten er påført lejlighedsnummer - og derfor er personlig.

mvh Bestyrelsen for ØSG II

138r

Åbning af fælleshuset 8/6 2020
Kære alle,
Fælleshuset åbnes for brug igen i morgen den 9. juni. Vores vicevært skal lige have sat håndsprit op derovre. Antallet af gæster er maks. 50 - hvis man fortrinsvis sidder ned. Hvis gæsterne primært bevæger sig rundt, er maks. antallet 28 personer. Reglerne er at der skal være 2 m2/4 m2 per. person i de to scenarier der er beskrevet. Det store fælleslokale er 113.8 m2. Se mere i kulturministeriets retningslinjer:
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf

Bestyrelsen

Fælleshuset efter den 8. juni 7/6 2020
Bestyrelsen i GF afventer kulturministeriets retningslinjer for den næste fase af genåbningen af forenings og kulturlivet. Før vi har set dem er huset stadig lukket, men vi håber at huset kan åbnes enten mandag - eller så tæt på som muligt. Der vi givetvis være begrænsninger i forhold til antal personer pr. m2 osv., men vi skal se retningslinjerne, og så får I info. Til orientering så er fælleslokalet 113,8 m2 jf. bygningstegningerne.
Bestyrelsen

ØSG arbejdsdag den 13. juni 7/6 2020
Kære alle,
Vi gennemfører stadigvæk den årlige fælles arbejdsdag den 13. juni her i Øresundsgården. Af hensyn til situationen holder vi ikke fællesspisning og sommerfest bagefter som vi ellers plejer. Men vi håber at se mange glade beboere der kan tage fat. Vi mødes ved fælleshuset kl. 13. Har I gode ideer til opgaver der kan løses, så skriv endelig til Kristian på knaested@outlook.dk
Vi ses på lørdag :0)

Bestyrelsen

Fælleshuset er fortsat lukket frem til min. 8. jun 11/5 2020
Kære beboere,
Fælleshuset er fortsat lukket indtil næste fase hvor vi afventer regeringens retningslinjer for bl.a. foreninger med indendørs sports- og fritidsaktiviteter. Det betyder at huset er lukket indtil min. 8. juni. Vi håber I har forståelse for, at vi er nødt til at følge de officielle retningslinjer i denne helt særlige sag.

Bestyrelsen

Fælleshuset er fortsat lukket frem til min. 8. jun 11/5 2020
Kære beboere,
Fælleshuset er fortsat lukket indtil næste fase hvor vi afventer regeringens retningslinjer for bl.a. foreninger med indendørs sports- og fritidsaktiviteter. Det betyder at huset er lukket indtil min. 8. juni. Vi håber I har forståelse for, at vi er nødt til at følge de officielle retningslinjer i denne helt særlige sag.

Bestyrelsen

Parkering - gæstelicenser 6/5 2020
Bestyrelsen har fået en del henvendelser omkring forkerte gæstelicenser. Vi er i dialog med City Parkering omkring problemet.

Helt konkret lader det til at gæstelicenser bliver oprettet under de forkerte beboerlicenser. Hvis I oplever andre uregelmæssigheder, hører vi meget gerne fra jer.

God dag til Jer alle derude

Bestyrelsen

Defekt flaskecontainer 28/4 2020
Som flere af Jer nok har set, så er den ene flaskecontainer gået i stykker. Der er bestilt reparation hurtigst muligt. I mellemtiden skal I selvfølgelig bare bruge den anden container.
Bestyrelsen

Fælleshuset er lukket til den 10. maj 14/4 2020
Kære beboere,
Bestyrelsen i GF har besluttet at fælleshuset skal holdes lukket indtil den 10. maj. Vi håber at I har forståelse for beslutningen og for at vi går forsigtigt frem af hensyn til begrænsning af smittespredning i ØSG.

Bestyrelsen

Generalforsamling i ØSG II udsættes 1/4 2020
Som meddelt af Grundejerforeningen udsætter denne generalforsamlingen grundet "corona-regler".

Ejerforening II udsætter af samme årsag sin generalforsamling indtil videre.
Vi vender tilbage, når vi er klar med en ny dato.

mvh Bestyrelsen

138r

Lukning af fælleshuset 1/4 2020
Kære alle,

Øresundsgårdens bestyrelser har besluttet at lukke fælleshuset fra dags dato. Formålet er at hindre smittespredning blandt Øresundsgårdens beboere. Indtil videre er huset lukket for brug frem til efter påske.

Generalforsamlingen for Grundejerforeningen er udskudt indtil videre. Vi håber snart at kunne melde en ny dato ud. Som I måske ved, så skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj for at være lovlig jf. vedtægterne. Vi ser om vi når det, ellers kan vi påberåbe os "force majure" og afholde den senere når det er forsvarligt i forhold til reglerne for forsamlinger.

Sidst en anbefaling til hundeejere, jeres dejlige vovser skal helst luftes udenfor gården. Vores få og små grønne fællesarealer benyttes i de varmere måneder til leg, solbadning osv. så derfor må I meget gerne tage hensyn til dette (hvilket I alle gør allerede - næsten ;0)

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bestyrelsen

Test 30/3 2020
Dette er en testbesked fra bestyrelsen. Se bort fra beskeden
Bestyrelsen

Lad være med at kontakte administrator vedr. fejlk 30/3 2020
Som vi skrev ud om i sidste uge, så er der desværre sket fejl i registreringer af konteringer for brug af fælleshuset. Alle fejl bliver rettet, da administrator har fået de rigtige data, så I skal ikke ringe og skrive individuelt til administrator.
Bestyrelsen

Storskraldscontainer 27/3 2020
Kære beboere i Øresundsgården.

Der er i forbindelse med Påsken bestilt en storskralds container. Desværre kan vi ikke få lov til at beholde den i en hel uge som tidligere. Containeren vil således blive sat på parkeringspladsen skærtorsdag d. 9/4 mellem kl 06-18 og afhentet igen mandag 13/4 mellem kl 06-18.

Bestyrelsen

Fejl i opkrævninger 26/3 2020
Der er tilsyneladende sket nogle dobbeltkonteringer for brug af fælleshuset i 2019 opgørelserne. Vores administrator er ved at udrede trådene, og alle dobbeltkonteringer bliver tilbageført. Vi beklager ulejligheden.
Bestyrelsen

Vedligehold af ventilationsanlæg på onsdag 23/3 2020
På onsdag den 25. marts kommer HJE og laver service på alle vores ventilationsanlæg. Den store tur med lift.

mvh Solveig, 138R

138r

Deadline for overgang til elektroniske tilladelser 5/3 2020
I skal alle have oprettet jeres elektroniske tilladelse senest 1. april. Efter denne dato kan de gamle plastic kort ikke længere anvendes. I kan allerede nu smide kortene ud - men selvfølgelig skal I først oprette jeres nye tilladelse.

Har I brug for hjælp til oprettelse, så er der endnu en mulighed den 10/3 i fælleshuset kl. 19 til 20. Og ja, der er Yoga i salen, men jeg skal kun bruge køkkenbordet til en bærbar.

Jeg opfordrer til, at man ser de to videoer vi har lagt ud på vores youtube kanal, der forklarer hvordan man opretter sin tilladelse og hvordan man får adgang til en mobilvenlig side:
https://youtu.be/TdOjs_lko8s
https://youtu.be/wg-DJJoOhN4
Link til mobilvenlig side: https://www.mitcp.dk/index.php?view=mobile_guest

Bestyrelsen

HUSK AT FJERNE DIN BIL I MORGEN FRA P PLADSEN 5/3 2020
I morgen fredag den 6. skal vi have repareret revner i alle asfaltbelægninger. Colas er her mellem 11 og 15, så i det tidsrum skal alle biler og cykler være fjernet fra alle asfaltbelægninger.

Hvis vi ikke får lavet alle revner nu, så bliver det meget dyrere senere, da nedtrængende vand ødelægger belægningen.

Bestyrelsen

Hjælp til oprettelse af P tilladelse 1/3 2020
Kl. 19 den 3/3 kan du få hjælp til oprettelse af p-tilladelse i fælleshuset. De tidligere udmeldte tider om søndagen er aflyst.
Bestyrelsen

Midlertidig overnatning i salen i fælleshuset 27/2 2020
Hvis du gerne vil bruge salen i fælleshuset til midlertidig overnatning - f.eks. i forbindelse med klassefester og lignende arrangementer, så skal du være opmærksom på, at der ikke er røgalarmer monteret i selve salen. Der er røgalarmer i værelset, i trapperummet og i entréen, således man kan overnatte trygt i rummet og flugtvejen er overvåget.

Overnatninger med mere end 10 overnattenende i midlertidige lokaler (som f.eks. vores sal) skal anmeldes til brandvæsnet - og der er i den forbindelse flere krav der skal opfyldes, herunder krav om røgalarm i selve lokalet, slukningsmidler og frie flugtveje. - Læs mere på Brandvæsnets hjemmeside https://hbr.dk/selvbetjening/midlertidig-overnatning/

Hvorfor sætter I så ikke bare en røgalarm op i salen?, spørger den kvikke nabo så. En røgalarm i et fælleshus skal være af en professionel type, der skal tilsluttes stærkstrøm med indbygget batteri-backup. Det er derfor en ret dyr installation at få etableret i loftet i salen, og det er p.t. ikke noget vi prioriterer i bestyrelsen.

Husk - hvis I iøvrigt har forslag der skal behandles på Grundejerforeningens generalforsamling, så skal de fremsendes inden udgangen af feb. Ellers kan de ikke behandles på generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter.

Bestyrelsen

Reperation af revner i belægninger - PARKERING FOR 27/2 2020
Fredag den 6. marts kommer Colas og reparerer revner i alle vores belægninger (stier og P-plads).

DERFOR ER DER PARKERING FORBUDT PÅ HELE P-PLADSEN FREDAG DEN 6. MARTS!! ALLE STIER OG CYKELSTATIVER SKAL OGSÅ TØMMES FOR CYKLER!!

Cyklerne skal blot flyttes til flisebelægningerne, mens bilerne skal helt væk fra ØSG område indtil Colas er færdige.

Der bliver sat skilte op 48 timer før med parkering forbudt. Det er vigtigt at pladsen er helt fri for biler, så alle revner kan blive lavet. Ellers skal Colas komme flere gange og det koster os mange flere penge.

Det er vigtigt at revnerne bliver lavet nu, da nedtrængende vand ødelægger og underminerer belægningen. Får revnerne lov at blive større ender det med, at vi skal lægge ny belægning, og så kommer vi op i meget store beløb (fra jeres lommer).

Bestyrelsen

Mobil venlig side til oprettelse af gæsteparkering 27/2 2020
På denne adresse:
https://www.mitcp.dk/index.php?view=mobile_guest
Finder du en mobilvenlig side som du kan føje til din hjemmeskærm på din smartphone. Så virker det ligesom en app. Se video på vores Youtube kanal "Nyt fra Øresundsgården" om hvordan du bruger denne side https://youtu.be/wg-DJJoOhN4

Obs! mails fra mitcp.dk kan ende i spamfiltret første gang du modtager mails herfra - så tjek spamfiltret inden du skriver til bestyrelsen.

Bestyrelsen

Link til video om oprettelse af elektroniske tilla 26/2 2020
På vores nye Youtube kanal kan du se en video om hvordan du opretter din beboertilladelse og gæstetilladelse. Kopier linket ind i din browser og tryk enter.
Alle modtager en mail med en kode og et link til hjemmesiden hen over de næste par dage. Se videoen og så skulle gerne være godt videre.
https://youtu.be/TdOjs_lko8s
Har I problemer, så skriv til bestyrelsen. Der kommer nye tider til personlig assistance i fælleshuset, hvor I kan komme over og få hjælp.

Bestyrelsen

Parkering i ØSG - info-møder 16/2 2020
Kære alle,

Den 26. februar kl. 1830-2030 gennemfører vi en info-aften omkring nye elektroniske P-tilladelser. I kan møde op og få hjælp til opsætning af jeres elektroniske P-tilladelse. Desuden vil man også søndag den 1/3 og søndag den 8/3 mellem 10-12 kunne komme over i fælleshuset og få hjælp til opsætningen.

I løbet af de næste dage sender vi mere information om opsætning - bl.a. en lille video omkring hvordan man kommer godt i gang med med at bruge systemet. Så hold øje med mailen.

De elektroniske p-tilladelser koster som tidligere beskrevet ingenting for beboerne, og løsningen virker på alle platforme - mobile og stationære. I bliver altså fri for det lille plastickort i forruden, og I skal fremover oprette gæstetilladelser via cityparkerings portal.

Alle beboere har fortsat uændret ret til én fast beboertilladelse og ret til at oprette to yderligere tidsbegrænsede gæstetilladelser til gæster der besøger ens husstand. Bestyrelsen får desuden langt bedre overblik over den fremtidige brug (og evt. misbrug) af vores fælles parkeringsplads, idet vi kan se alle tilladelser elektronisk.

Husk venligst, at info-møderne ikke er en indkaldelse til en debataften om parkering i ØSG - det er alene hjælp til opsætning. Beslutningen om overgang til elektroniske tilladelser er truffet af bestyrelsen og ændres ikke. Debat og forslag hører til på vores generalforsamling, hvor I er meget velkomne til at tage del i beboerdemokratiet.

Til de ejere der udlejer deres boliger, så husk at alle praktiske mellemværender i ØSG (også parkering), er en sag mellem jer som udlejere og jeres lejere. Bestyrelsen kommunikerer med ejerne - ikke lejerne, som I selv er ansvarlige for at informere og håndtere.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i GrundejerforeningenBestyrelsen

Husk tilmelding til fastelavnsfest den 23/2 15/2 2020
Husk at melde jer til fastelavnsfesten senset på mandag den 17. februar. Og husk at skrive navn på tilmeldingen og smid den i postkassen 138R.
Vi mangler frivillige til at hjælpe med oprydning efter festen.

mvh Solveig, 138R

138r

Husk tilmelding til fastelavnsfest den 23/2 15/2 2020
Husk at melde jer til fastelavnsfesten senset på mandag den 17. februar. Og husk at skrive navn på tilmeldingen og smid den i postkassen 138R.
Vi mangler frivillige til at hjælpe med oprydning efter festen.

mvh Solveig, 138R

138r

Generalforsamling i ØSG II den 29/4 30/1 2020
Onsdag den 29. april holder ejerforening II den årlige generalforsamling i Fælleshuset kl. 19.

mvh bestyrelsen

138r

Frivillige til Fastelavnsfest i Fælleshuset den 23 29/1 2020
Traditionen tro holder vi igen i år fastelavnsfest for små og store i Fælleshuset søndag den 23. februar.
Bestyrelsen for ØSG II har ikke ressourcer til selv at stå for arrangementet.
Vi har brug for nogle frivillige, som kan hjælpe os både før, under og efter arrangementet.
Hvis du/I gerne vil give en hånd med - så meld gerne tilbage til mig på solboesen@gmail.dk eller ring på i 138R senest den 5. februar.

pbv Solveig/138R

138r

Nyt om parkering i ØSG 9/1 2020
Her i foråret vil vi overgå til elektroniske parkeringstilladelser for vores fælles parkeringsplads. Det er fortsat vores sædvanlige partner City Parkering, der står for opsynet med pladsen.

Hvad betyder det for mig?
- Du kan sige farvel til dit grimme plastickort.
- Du får hjælp til at få oprettet din tilladelse elektronisk.
- Du skal oprette gæsteparkeringer elektronisk på enten din computer eller smartphone.

Koster det penge?
- Nej. Kun hvis du eller dine gæster ikke overholder de regler der allerede står på hjemmesiden. Der ændres ikke i reglerne for parkering.

Når vi har de sidste detaljer på plads med City Parkering, så kommer der information til jer om info-aftener i fælleshuset, hvor man også kan få praktisk hjælp til oprettelse osv. I får også skriftligt materiale, der beskriver den nye løsning.

Har I spørgsmål, så skriv til Jan Sennek på jansennek@yahoo.dk

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i Grundejerforeningen.

Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag og sommerfest den 13. juni 9/1 2020
Sæt kryds i kalenderen den 13. juni - dér holder vi arbejdsdag og sommerfest. Til de fodboldglade, som nok har styr på Danmarks kampprogram, så sætter vi projektor og storskærm op i fælleshuset så vi kan se kampen sammen. Vi vil traditionen tro også grille osv. Husk som varslet - i år er det hele dagen vi arbejder fra 9-17.
Bestyrelsen

Generalforsamling i Grundejerforeningen 9/1 2020
Vi regner med at holde generalforsamling i grundejerforeningen den 16. april. Husk at indsende forslag der skal behandles på generalforsamlingen inden udgangen af februar måned til bestyrelsen. Forslag der indsendes for sent kan ikke behandles på generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter.

Vi afholder desuden forventeligt en ekstraordinær generalforsamling den 19. februar, hvor vi endeligt skal vedtage den vedtægtsændring der var til afstemning på sidste generalforsamling (omhandlende elektroniske indkaldelser fremadrettet til generalforsamlinger).

Dagsordner, regnskaber og øvrigt materiale fremsendes i god tid inden afholdelsen. Vel mødt!

Bestyrelsen

Så er der affaldsnyt! 2/1 2020
Som de fleste af Jer nok har bemærket, er det sket lidt ændringer i affaldsområdet henover den seneste tid. Nye containere er kommet til og andre er blevet fjernet. Samtidig er der blevet ændret i cyklussen for tømning, så vi burde undgå overfyldte containere.

Disse tiltag vil give vores grundejerforening en besparelse på omkring 33.000 kr årligt. Altså en ikke ubetydelig reduktion af udgifter i en presset økonomi.

For at denne ændring skal virke, er det vigtigt, at vi alle fortsætter med at sortere så meget affald som muligt. Det har fungeret rigtig godt det seneste stykke tid. Det er en fornøjelse at se.

Det skal dog retmæssigt også nævnes, at vi ind i mellem stadig ser enkelte stykker storskrald blive stillet i affaldsområdet. Hver gang det sker, så bliver vi kollektivt ramt af en ærgerlig udgift til bortskaffelse af dette.

Grønne Bioposer:
Til sidst vil jeg gøre opmærksom på, at der ligger ekstra grønne bioposer i fælleshuset. Så hvis du ikke lige har fået hentet/bestilt nye poser i tide, så er hjælpen at finde i indgangen i fælleshuset.

Med venlig hilsen

Affaldstossen i grundejerforeningen

Bestyrelsen

Juletræer - sidste frist d. 6. januar 26/12 2019
Kære beboere i Øresundsgården.

Frem til og med mandag den 6. januar kan juletræer afleveres ved skraldeøen. Den 7. januar fra kl 6.00 bliver træerne afhentet.

Ifølge Københavns Kommunes retningslinjer må juletræerne max være 120 cm høje. Højere træer skal skæres ned.

Efter den afhentningen har fundet sted må juletræer ikke længere lægges ved skraldeøen, men skal afleveres andetsteds, fx på en genbrugsstation.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Efterladte bildæk på p pladsen 22/11 2019
Der er efterladt fire bildæk på p pladsen. Er der nogen der ved hvor de kommer fra? Hvis ejeren ikke fjerner dem, så må vi betale viceværten for at bortskaffe dem.
Bestyrelsen

Lad være med at efterlade møbler I affaldsområdet 22/10 2019
Det hvide bord der er efterladt i affaldsområdet skal ejeren fjerne igen. Affaldsområdet er kun til dagrenovation. Møbler og andet storskrald skal man selv aflevere på genbrugspladsen eller i én af storskraldscontainerne der kommer flere gange årligt. Vi bestiller én mere i år. Dato tilgår.
Bestyrelsen

Tak for indsatsen i går 15/9 2019
Tak for indsatsen til til alle jer (rigtigt mange heldigvis) der deltog i arbejdsdagen i går. Man kan virkeligt se at det har pyntet på hele ØSG.
Næste år arbejder vi på at lave en udvidet udgave af arbejdsdagen - jf. vores vedtægter kan vi indkalde til en hel weekend (!)
Helt så alvorligt bliver det dog ikke lige næste år, men næste år regner vi med, at det bliver en hel dag fra f.eks. kl. 10-17. Så kan vi nemlig nå nogle lidt større opgaver, bl.a. maling fælleshuset indvendigt, ny sandkasse og evt. rutsjebane på legepladsen, reparation af plankeværk osv. Jo mere vi kan lave selv, jo bedre er det for foreningens økonomi. Og så vender traditionen med sommerfest og grill tilbage - det lover vi!

Venlig hilsen
GF ØSG

Bestyrelsen

Husk arbejdsdag på nu lørdag den 14/9 kl. 13 12/9 2019
Vi mødes kl. 13 ved fælleshuset, og regner med at være færdige kl. 17. Der er masser af gode opgaver, så kom og giv en hånd med lær dine naboer at kende. Kalenderen taget i betragtning, har vi besluttet at traditionen grill og sommerfest efter arbejdsdagen tages op igen til næste år.
Vi ses på lørdag!
Venlig hilsen Bestyrelsen i Grundejerforeningen

Bestyrelsen

Vedligehold af skure 23/8 2019
Bestyrelsen minder lige om, at det i henhold til vedtægten §22 påhviler den enkelte ejer at vedligeholde sit skur - herunder at male brune lister samt udskifte defekte.
Se endvidere hjemmesiden ØSG.dk under Husorden og tjeklister.

mvh Bestyrelsen

138r

Ny dato for ØSG arbejdsdag lørdag den 14. septembe 12/8 2019
Kære beboere,
Vores arbejdsdag blev desværre aflyst inden sommerferien. Vi har stadigvæk masser af opgaver vi skal have løst - så vi prøver igen lørdag den 14. september kl. 13 ved fælleshuset.
Kom og giv en hånd med sammen med dine naboer. Vi griller som sædvanligt ved fælleshuset om aftenen. Vi håber vejrguderne er med os!

Bestyrelsen

Hvordan virker vores hjertestarter? 12/8 2019
Se mere på dette link:
https://www.falck.dk/foerstehjaelp/film/hjertestarter/

Bestyrelsen

Kursus i Hjertestarter 12/8 2019
Hvis nogen har interesse, så har vi ikke brugt vores årlige kursusplads hos Falck i Førstehjælp med hjertestarter. Skriv til bestyrelsen og find det kursus du vil have her:
https://obs.falck.dk/Pages/External/BrowseCourses.aspx?CustGrpGUID=32bd6ff3-5097-4677-a4bf-2ae6c6a8c182&_ga=2.145089204.1886167213.1565610605-649123814.1565610605&_gac=1.241444278.1565610605.EAIaIQobChMInJrB_aH94wIVAtKyCh1eNgabEAAYAiAAEgJrpvD_BwE

Bestyrelsen

Madras efterladt i affaldsområdet 30/7 2019
Kære ejer af efterladt madras,
Du skal selv aflevere storskrald på genbrugsstationen. Affaldsområdet er kun til dagrenovation. Det koster os alle sammen penge hvis viceværten skal rydde op efter dig.

Bestyrelsen

ØSG1. Årsaflæsning af vand og varme 18/7 2019
Vi har idag omdelt aflæsningskort som bedes returneres i postkassen hos Esben Hougaard nr 134 b, 2.sal senest d. 9 august. Alternativt kan kortet scannes og mailes til forbrug@ista.dk
Bestyrelsen

Flyt jeres biler ved hækken ved fælleshuset 18/7 2019
I må meget gerne flytte jeres biler ved hækken ved fælleshuset her til morgen. Så hjælper I gartneren godt på vej.
Bestyrelsen

Klipning af hække 15/7 2019
Gartneren klipper hække fra i dag. Har du en lukket have, så skal du hvis du har mulighed for det, selv tage kontakt til gartnerne de kommende dage og lukke dem ind. Alternativt skal du klippe hækken selv.
Husk også at fjerne cykler, grills, havemøbler osv. så gartneren kan komme til. Ingen adgang = ingen klipning.

Bestyrelsen

Aflæsningskort til vand og varme - frist den 1. au 13/7 2019
I dag bliver aflæsningskort til vand og varme omdelt i postkasserne.
Frist for aflevering er torsdag den 1. august 2019 i postkassen hos Bernt i 140N.
For de beboere, der ikke afleverer inden for fristen, vil ISTA lave et skønnet forbrug.

mvh Bestyrelsen for ØSG II

138r

Begrænsning af serviceniveau fra vicevært m.v. i e 12/7 2019
Bestyrelsen i grundejerforeningen (GF) har besluttet at nedsætte serviceniveauet i en periode fra vores vicevært og gartner.

Det betyder, at der kun kommer professionel rengøring af fælleshuset her 2. uge i en periode, samt at enkelte medlemmer fra GF bestyrelse kører med plæneklipperen på fællesarealerne i et par måneder. Hækkene klippes kun én gang jf. tidligere mail.

Årsagen er selvfølgelig foreningens økonomi, hvor vi har fokus på at genopbygge noget der ligner en egenkapital - primært fra forøgelsen af bidraget, der blev vedtaget på generalforsamlingen, men også gennem flere midlertidige besparelser på serviceniveau fra gartner, vicevært m.v.

Det betyder at det er ekstra vigtigt, at man efterlader fælleshuset i opryddet stand - og gør rent efter sig når man benytter huset til fester, fødselsdage osv. Endvidere kan det også være nødvendigt, at man selv lige svinger støvsugeren når man har gæster der benytter soverummet. Rengøringsartikler, støvsuger osv. findes i køkken, badeværelset og depotet på 1. salen.

Vi håber I alle har forståelse for disse tiltag.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen i GF

Bestyrelsen

Hække og tyveri fra biler på Palermovej 12/7 2019
Gartneren klipper hække på fra på mandag. Sørg for at fjerne jeres havemøbler, grills osv. væk fra hækkene så gartneren kan komme til. Ingen adgang = ingen klipning.

Jeg prøver at lave en aftale med gartnerne på mandag omkring hvornår man kan give adgang til de lukkede haver - det bliver forventeligt tirsdag, onsdag eller torsdag da jeg selv har døgnvagt mandag. Kan man ikke give adgang den pågældende dag, så skal man klippe hækken selv i sin lukkede have. Jeg kommer med en melding mandag forventeligt.

Der har været to tilfælde af smadrede ruder og stjålne rat fra to biler (begge nyere Mercedes) på Palermovej natten til torsdag. Bare så I er obs. hvis I har gæster m.v. der parkerer derude.

Venlig hilsen,
Kristian 140P
Bestyrelsen

Status på cykeloprydning: Indsamlede cykler afhent 5/7 2019
Som sidste led i cykeloprydningen har bestyrelsen for grundejerforeningen bestilt afhentning af de tilbageværende cykler, der står samlet ved skraldeøen.

I løbet af den måned, der er gået siden oprydningen, er halvdelen af de 28 indsamlede cykler blevet fjernet fra bunken. Afhentningen af de resterende cykler (d.d. 14 stk) forventes fjernet inden for den kommende uge.

Under oprydningen blev der ved en fejl fjernet en lås fra en cykel, der ikke var mærket. Bestyrelsen har beklaget fejlen over for ejeren og tilbudt at dække eventuelle udgifter til en ny lås.

Bestyrelsen

Efterladt glasskab ved affaldsområdet 2/7 2019
Kære ejer af det efterladte glasskab ved affaldsområdet. Du skal selv bortskaffe dit storskrald. Affaldsområdet er kun til dagrenovation. Det koster foreningen (dig selv og dine naboer) penge hvis vores vicevært skal rydde op efter dig.
Bestyrelsen

Gebyr for arbejdsdag 2018 28/6 2019
Kære alle,
Det gebyr som enkelte beboere er blevet opkrævet for manglende deltagelse i arbejdsdag er for arbejdsdagen i 2018. 2019 er selvsagt ikke afholdt endnu, så der er ikke opkrævet for 2019. Vi beklager at opkrævningen for 2018 først er kommet i år, det skyldes at listen for 2018 desværre først blev indsendt tidligere i år. Skriv til Kristian på knaested@hotmail.com hvis der fortsat er problemer.
Fortsat god sommer!

Bestyrelsen

Maling af trælister nederst på døre 20/6 2019
Som nævnt på vores generalforsamling er mange af trælisterne helt nederst på jeres indgangsdøre/terrassedøre/franske altandøre ved at være uden maling.
I må meget gerne selv give disse trælister en gang maling i samme farve som døren.
Hvis I vil være søde at få dette gjort - kan vi udsætte den store omgang maling af vinduer og døre i et par år.

mvh Bestyrelsen

138r

ØSG1. Dørskilte - bogstaver 18/6 2019
Kassen med bogstaver til vores dørskilte er forsvundet fra kælderen. Har en af jer lånt den så sæt den venligst på plads igen, da vi skal bruge den. Tak
Bestyrelsen

Arbejdsdag aflyst 15/6 2019
Kære beboere i ØSG.

Grundet det dårlige vejr uden udsigt til opklaring har vi valgt at at afblæse arbejdsdagen her i 11. time.

Bestyrelsen arbejder på at finde en ny dato og melder ud herom snarest.

Bestyrelsen

Arbejdsdag aflyst 15/6 2019
Kære beboere i ØSG.

Grundet det dårlige vejr uden udsigt til opklaring har vi valgt at at afblæse arbejdsdagen her i 11. time.

Bestyrelsen arbejder på at finde en ny dato og melder ud herom snarest.

Bestyrelsen

Husk fælles arbejdsdag kl. 13 ved fælleshuset i mo 14/6 2019
Vi glæder os til den årlige arbejdsdag i ØSG i morgen. Der er masser af opgaver på listen, så kom giv en hånd med. Bagefter griller vi ved fælleshuset kl. 18 og hygger. Husk egen mad til grillen og drikkevarer - GF har lavvande i kassen og kan ikke betale for dele af maden som vi plejer...
Bestyrelsen

Container til storskrald næste weekend ifm. arbejd 8/6 2019
I forbindelse med vores arbejdsdag lørdag den 15. juni har bestyrelsen bestilt en storskraldscontainer, der som altid bliver placeret ved skraldeøen.

Vi har denne gang bestilt en åben container, da den lukkede, som vi fik sidste gang, hurtigt blev fyldt helt op.

Containeren ankommer fredag og vil være tilgængelig hen over weekenden.

Bestyrelsen

Cykeloprydning 23/5 2019
Kære alle,
Der sidder en lille plasticstrips på jeres cykler. Hvis I fjerner stripsen, så fjerner vi ikke cyklen til arbejdsdagen. Som vanligt vil de herreløse cykler stå nogen uger ved skraldeområdet inden de bliver afhentet.
Venlig hilsen,
Bestyrelsen i GF ØSG

Bestyrelsen

God sommer 19/5 2019
Nu er sommeren over os - og vi vil rigtig gerne være uden for alle sammen.
Bestyrelsen skal derfor minde om, at der skal vises hensyn til naboer, når man opholder sig uden for.
JF vores husorden skal der vises særlig hensyn ved afspilning af musik, tv mv. - hvilket ikke må ske for åbne døre og vinduer.

Bestyrelsen

Husk vores fælles arbejdsdag og sommerfest den 15. 14/5 2019
Skriv til bestyrelsen hvis I har gode ideer til hvad vi skal få fixet på arbejdsdagen. Som vanligt er der grills, spisning og hygge i fælleshuset bagefter. Vi mødes som vanligt kl. 13 ved fælleshuset.
Bestyrelsen

Container til storskrald er næsten fuld og fjernes 18/4 2019
Containeren til storskrald, som blev placeret ved siden af skraldeøen onsdag, er ved at være godt fyldt allerede. Flere beboere har bemærket, at det er en mindre container, end vi tidligere har haft. Det er korrekt. De seneste gange har vi bestilt en større model, som er med åben top. Den har vi ikke haft fyldt op, så denne gang har vi prøvet at bestille den største af de modeller, som er lukket i toppen. Hvis containeren ender med at blive proppet til, så må konklusionen være, at den største af de lukkede er for lille. Så går vi tilbage til den åbne model med mere plads. Prisen er den samme, det er blot et spørgsmål om størrelse vs åben/lukket i toppen.

Bemærk i øvrigt, at containeren fjernes allerede mandag - og altså ikke tirsdag, som vi tidligere har meldt ud. Baggrunden er, at Københavns Kommune har ændret praksis: Hidtil er containere blevet afhentet to ARBEJDSdage efter leveringen - altså fraregnet weekender og helligdage. Nu bliver de afhentet efter to dage, inklusiv weekender og helligdage. Dermed bliver containeren ikke stående henover eksempelvis påskedagene, hvilket vi ellers har gjort brug af hidtil. Men vi har altså trods alt fået lov til at have den til mandag, hvilket er fire dage.

Næste container til storskald bestilles i forbindelse med arbejdsdagen, den 15. juni. Så hvis det skulle vise sig, at nogle ikke kan få plads til storskrald i denne omgang, så får I muligheden igen om et par måneder.

Bestyrelsen

Lidt om grundejerforeningens økonomi og vores komm 4/4 2019
Kære beboere,

Selvom jeg er ked af udviklingen, hvor bestyrelserne i Øresundsgården åbenbart skal til at debattere med hinanden på ØSG Intra over budgetter, vedligeholdelse og diverse forslag, er jeg nødt til at nuancere Esbens og ØSG I’s indlæg med et par enkelte facts og betragtninger. Vi tre bestyrelser burde i fællesskab på vores fælles bestyrelsesmøder, kunne diskutere os til rette om de rigtige økonomiske løsninger for Øresundsgårdens budgetter. Når det nu ikke kan lade sig gøre, så må det jo komme an på en afstemning på generalforsamlingerne på et oplyst grundlag.

Hvis vi kigger nogle ganske få år tilbage i historien, så står det klart, at Grundejerforeningen (GF) ikke siden nedsættelsen af de årlige betalinger i 2013 på 100.000 kr. fra ØSG I & II, har haft en rentabel drift. År for år (bortset fra 2016), er egenkapitalen opbrugt til at dække driften. Det gode argument for Esbens forslag dengang, om at sænke bidragene til GF var, at ØSG I’s midler til bygningsvedligeholdelse (helt korrekt) var utilstrækkelige. GF har udarbejdet et grafisk overblik over foreningens økonomi og egenkapital som baggrund til dette emne. (https://øsg.dk/documents/GF ØSG Indtægter og udgifter 2009-2018 .pdf). Retrospektivt havde den rigtige løsning nok været, ikke at beskære bidraget til GF, men i stedet at gøre op med mange års ellers gode og sparsommelige princip med at holde fællesudgifterne i ro – da det i dag er meget tydeligt, at fællesudgifterne ikke kan dække en rentabel drift af begge foreninger. Tillige skal jeg nævne, at trods to forhøjelser af GF budget i 2015 og 2018, så er niveauet stadigvæk årligt 20.000 under niveauet før nedsættelsen i 2013. Problemerne med foreningens rentabilitet er altså ikke nye (ej heller for GF bestyrelse), og faste deltagere på vores generalforsamlinger kan nok huske, at vi har behandlet ”hullet” i kassen før.

Det ekstraordinære bidrag, som GF rigtigt nok modtog i 2018 på i alt 50.000 fra ØSG I & II var desværre nødvendigt for, at vi kunne betale vores regninger sidst på året. Det er selvfølgeligt utilfredsstillende at det overhovedet var nødvendigt, og det er selvfølgeligt mit og de øvrige bestyrelsesmedlemmers ansvar, at udgifterne steg mere end budgettet kunne bære. Vi lærer selvfølgeligt som alle mennesker af vores fejl, og vi kan love at vi vil følge økonomien tættere – hvis vi genvælges. Vi har i øvrigt frasagt os bestyrelseshonoraret for 2018 som en konsekvens. Det er dog ikke uden fortilfælde, at der sker overførsler mellem GF og de to ejerforeninger. I 2011 var det ØSG I der manglede penge til påtrængende bygningsvedligeholdelse, og på den baggrund overførte man 140.000 til ØSG I & II fra GF’s kasse (forskellen var selvfølgelig, at ØSG I ikke havde ubetalte bilag, da man spurgte om penge ;0).

ØSG I har flere rigtigt gode forslag som de gerne ser implementeret. Som det står beskrevet i vedtægterne (og som varslet på ØSG intra den 20/1), så skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være GF i hænde inden udgangen af februar. Men vi vil jo selvfølgelig som altid tage i mod gode råd angående foreningens drift, samt tage en god debat om hvordan vi i øvrigt skal drive foreningen.

Grundlæggende mener GF som vi har forslået til generalforsamlingen, at priserne på fælleshuset skal følge nettoprisindekset, og at huset er skabt til at virke til gavn og glæde for beboerne. Hvis vi nærmer os en prissætning på markedsvilkår, så mener vi at vi går på kompromis med dette formål.

Priserne på vores gartner skal ses i sammenhæng med, at vi i årevis har kæmpet med at finde en gartner, der har kunnet levere en god kvalitet – uden bestyrelsen skal lægge ryg til konstante klager over skæve hække, rumænere der pisser i hjørnerne osv. Vores nuværende gartner (OK Nygaard) er marginalt dyrere end vores tidligere gartner(e), til gængæld ansætter de ikke rumænere uden overenskomst, kan klippe en hæk rimeligt lige og er i det hele taget mere professionelle end forgængerne. GF er dog i gang med at reducere gartnerudgifterne, p.t. er det græsklipningen, der tidligere blev gjort billigere af viceværten, som vi kigger på.

Skal der reduceres yderligere i gartnerudgifterne, så vil jeg bede jer om f.eks. at gå ud af jeres hoveddør, og kigge på vores meget lange og omfangsrige hække på fællesarealerne. Vores hække er den største udgift i gartnerbudgettet. Jeg skal personligt ikke selv gå og knække ryggen på, at beskære dem på toppen af en stige to gange årligt – men det er jo en debat vi kan tage under ”Eventuelt” på generalforsamlingen. ØSG I har jo også selv erfaringer de kan bidrage med, om hvad der sker når man overlader vedligeholdelse af fællesarealer til de enkelte beboere – man får meget svingende resultater (jeg tænker på højbedene).
I kan se vores Gartnerkontakt hér (https://øsg.dk/documents/Underskrift_OKNygaard.pdf)

To årlige arbejdsdage? God idé. Det kan vi vedtage til generalforsamlingen i 2020 – forslaget er rettidigt indsendt (til dén tid). Reduktion i rengøringen af fælleshuset er også en mulighed – Det kræver dog nok, at brugerne rengør det ordentligt når man har brugt det til fester og børnefødselsdage osv. Så skal der nok lidt mere kontrol til. Men det er faktisk en mulighed, som GF allerede kigger på.

Ligesom alle øvrige medlemmer fra bestyrelserne i ØSG, så håber jeg på et rigtigt godt fremmøde til de kommende generalforsamlinger. Jeg kan desværre kun læse Esbens og ØSG I’s indlæg som en opfordring, til at nedstemme Grundejerforeningens fremsendte forslag til budget for 2019. Det er man heldigvis i sin fulde demokratiske ret til, men så bør man også have en køreklar plan B med i lommen, som man er klar til at tage ansvar for at gennemføre.

Jeg tror diskussionen handler om en erkendelse af, hvad det koster at drive Øresundsgårdens tre foreninger i dagens Danmark – og så sætte fællesudgifterne derefter. Selvfølgelig skal vi være økonomisk bevidste, og ikke bruge flere penge end højest nødvendigt – og være meget kritiske overfor de resultater vi opnår med de penge vi bruger. Det gør vi faktisk allerede nu mener jeg, men det skal jo altid søges at gøres bedre. Grundejerforeningen har fremsat vores forslag til budget for 2019 – der iblandt forslag om finansiering med og uden brugerbetaling på parkering. Det er det vi efter vores bedste overbevisning mener, at foreningen kan drives for – også under hensynstagen til vores vedligeholdelsesplan. Så kom og deltag på generalforsamlingen – det bliver med garanti ikke kedeligt.

Med venlig hilsen,
Kristian, Jens, Simon, Jan og Mads

Bestyrelsen

ØSG 1 - generalforsamling. Vigtig besked 3/4 2019
Hej alle

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00 har vi generalforsamling i ØSG 1. Generalforsamlingen ligger i forlængelse af generalforsamlingen i Grundejerforeningen som begynder kl. 17.00.

Der skal i år træffes vigtige økonomiske beslutninger på begge generalforsamlinger, så det er vigtigt, at I alle har forholdt jer til de enkelte forslag, kender konsekvenserne, møder op og afgiver jeres stemme. Hvis I ikke har mulighed for deltagelse, så brug meget gerne den fuldmagt som er uddelt sammen med indkaldelsen.

Som i 2018 år stiller Grundejerforeningen igen i år forslag om evt. øget bidrag fra vores foreninger. Set over 2 år ønsker grundejerforeningen at løfte tilskuddet fra ØSG 1 med 82.000 DKK. 82.000 DKK svarer til en reduktion af vores vedligeholdelsesbudget på 48%. Altså nærmest en halvering. Besluttes forslaget af os beboere i foreningen bliver det igen i 2019 et økonomisk problem for ØSG 1. Kort sagt, så jo mere der økonomisk tilføres grundejerforeningen til drift af fællesarealer og fælleshus, jo mindre er der til vedligeholdelse af vores bygninger i ØSG 1.

Bestyrelsen for ØSG 1 anbefaler ikke at Grundejerforeningen tilføres flere penge, men at der i stedet arbejdes på på en reduktion af omkostningen til rengøring af fælleshus og gartner. Herudover mener vi at prisen for leje af fælleshuset bør sættes op og at der bør indføres 2 årlige arbejdsdage, med primært fokus på grønne områder, så gartnerudgiften kan reduceres.

For at sikre god viden om året der gik og året vi nu er langt inde i kommer hermed bestyrelsens beretning.

E/F Øresundsgården 1

Årsberetning 2018

Årsresultat 2018:

Efter en del år med fokus på en sund økonomi og opsparing i foreningen har bestyrelsen, efter planen, valgt at gennemføre en del større vedligeholdelsesarbejde i 2018, såvel som det skete i 2017. Resultatet for 2018 blev et underskud på 207.699 DKK. Foreningens egenkapital er som planlagt fortsat positiv med 26.484 DKK, men har nu nået et for lavt niveau i forhold til de vedligeholdelsesudgifter der er i foreningen. Bestyrelsen stiller dermed på denne generalforsamling forslag om forhøjelse af fællesudgifterne. Fællesudgifterne har ikke været sat op siden foreningens opstart for ca. 17 år siden.

Bestyrelsen vil i 2019 og 2020 så vidt muligt sikre konsolidering af foreningens økonomi.

Vedligeholdelse og omkostninger 2018:

I 2018 er der primært brugt vedligeholdelsesomkostninger til reparation og maling af vinduer og karnapper, elektriker, samt vedligeholdelse af varmeanlæg og ventilation. Reparation og maling af vinduer og karnapper i 2018 har omfattet palæejendommenes facader mod gården. Arbejdet omkring vinduerne i palæejendommene som har været fordelt over 2017 og 2018 er hermed færdiggjort.

Fugtskjolden ved Øresundsvej 136 1. sal har vist sig at stamme fra en utæthed i badeværelset, samt manglende bortledning af vand fra altanen. Udbedring af badeværelset er en forsikringssag, men selve udbedringen af altanen har været en omkostning som foreningen har betalt. Hertil har foreningen også haft omkostninger til juridisk hjælp i forbindelse med sagen.

Grundejerforeningen:

I 2018 har der også været betalt 34.370 DKK mere til grundejerforeningen end budgetteret. Overskridelsen skyldes primært, at grundejerforeningen løb tør for penge i slutningen af 2018 og måtte have tilført penge fra såvel ØSG 1 som ØSG 2. Desværre var bestyrelsen for ØSG 1 ikke klar over situationen i grundejerforeningen før sidst på året og vi kunne derfor ikke skabe plads i budgettet til denne ekstraudgift, da alle vedligeholdelsesopgaver var gennemført på det tidspunkt.

Grundejerforeningens forslag, som er sat til afstemning på generalforsamlingen her i 2019, om evt. at løfte bidragene fra ØSG 1 og ØSG 2 er ikke budgetteret for ØSG 1 i indeværende år. Set over 2 år ønsker grundejerforeningen at løfte tilskuddet fra ØSG 1 med 82.000 DKK. 82.000 DKK svarer til en reduktion af vores vedligeholdelsesbudget på 48%. Altså nærmest en halvering. Besluttes forslaget af os beboere i foreningen bliver det igen i 2019 et økonomisk problem for ØSG 1. Kort sagt, så jo mere der økonomisk tilføres grundejerforeningen til drift af fællesarealer og fælleshus, jo mindre er der til vedligeholdelse af vores bygninger i ØSG 1.

Vedligeholdelse 2019:

Budgettet for 2019 rummer ikke plads til de store vedligeholdelsesopgaver. Bestyrelsen har besluttet at istandsætte de 2 opgange der mangler istandsættelse. Opgaven er afsluttet og betalt i første kvartal af 2019. Herudover er der bestilt svalesikring af taget i den røde bygning.

Opgange og flugtveje:

Bestyrelsen for ØSG 1 har modtaget klager angående henstilling af barnevogne, affald m.m. i vores opgange. Disse klager har været rettet mod manglende orden i opgangene.

På denne baggrund har bestyrelsen følt det nødvendigt at undersøge de faktiske regler for opbevaring af ting i opgangene. I den forbindelse er kommunen blevet kontaktet, og reglerne er således, at det på grund af brandregler ikke er lovligt at sætte noget i opgangene.

I henhold til Boligministeriets bekendtgørelse nr. 81 af 27. februar 1976, må der ikke henstilles genstande på trapperne og i opgangene, der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand

Det betyder, at man ikke må henstille cykler, barnevogne m.m. samt oplagre varer og affald m.m. på - eller under trapperne.


Vi i bestyrelsen håber meget at se Jer torsdag den 11. april.


Hilsen

Ole, Henrik & Esben

Bestyrelsen

Container til storskrald i Påsken 2/4 2019
Kære naboer

Der er bestilt en storskraldscontainer, som vil være tilgængelig ved skraldeøen fra onsdag den 17. april og hen over påskedagene.

Bestyrelsen

Generalforsamling i Grundejerforeningen 26/3 2019
Vi har været rundt og dele materiale ud til vores generalforsamling den 11. april. i grundejerforeningen. Vi håber på et stort fremmøde på dagen, hvor vi skal tage vigtige beslutninger om bl.a. vores forenings økonomi, brugerbetaling på parkering og flere beboerforslag. Vi ses den 11. i fælleshuset.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Øresundsgården

Bestyrelsen

Blå Suzuki Ignis XY45812 lækker benzin 5/3 2019
Der står en blå Ignis i næstsidste række og lækker olie eller benzin på pladsen. Ejer bedes rydde op og få bilen fixet.

Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag og sommerfest den 15. juni 30/1 2019
Vi afholder fælles arbejdsdag og efterfølgende sommerfest i Øresundsgården den 15. juni. Forslag til større og mindre projekter og opgaver der kan laves på arbejdsdagen er meget velkomne. Skriv til Kristian på knaested@hotmail.com. Når vi er færdige med arbejdet griller vi vanen tro ved fælleshuset.
Bestyrelsen

Generalforsamling ØSG I og Grundejerforening 20/1 2019
Vi afholder generalforsamling for Grundejerforeningen Øresundsgården samt ejerlejlighedsforeningen Øresundsgården I den 11/4. I får som vanligt invitationer og dagsorden senere i postkasserne. Har I forslag der skal behandles på GF generalforsamling, skal I huske at forslaget skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af februar jf. foreningens vedtægter.
Bestyrelsen

Fælleshus 4/1 2019
Det er under alt kritik, at man ikke kan finde ud af låse døren i fælleshuset efter sig. Nu er den atter blevet låst i dag kl. 7:00.
Bestyrelsen

Overfyldte affaldscontainere 3/1 2019
Kære beboere,
Der bliver tømt containere i morgen. De er ikke blevet tømt i tirsdags da det var nytårsdag. Lad være med at sætte flere sække på jorden, da vi risikerer at containerne ikke bliver tømt, hvis skraldemændene ikke kan komme til.

Bestyrelsen

Juletræer kan afleveres frem til og med den 13. ja 22/12 2018
Frem til og med søndag den 13. januar kan beboere i Øresundsgården aflevere juletræer ved skraldeøen. Den 14. januar bliver træerne afhentet.

Ifølge Københavns Kommunes retningslinjer må juletræerne max være 120 cm høje. Højere træer skal skæres ned.

Efter den 13. januar må juletræer ikke længere lægges ved skraldeøen, men skal afleveres andetsteds, fx på en genbrugsstation.

Glædelig jul!

Bestyrelsen

God jul og godt nytår fra Grundejerforeningen Øres 14/12 2018
Bestyrelsen i GF ØSG vil gerne ønske alle beboere i foreningen en god jul og et godt nytår. Her i 2018 er der sket en del ting i vores forening, som vi vil benytte lejligheden til at fortælle jer om.

Økonomien i grundejerforeningen er ret presset, da vores drifts- og vedligeholdelsesudgifter stiger mere end vores nuværende budget kan holde til. Dette vil rent konkret resultere i forslag om forhøjelser af de to ejerforeningers bidrag til GF på vores kommende generalforsamling. Hvor meget det samlede bidrag fra ØSG I & II skal stige præciseres nærmere, når vi når til indkaldelserne til generalforsamlingen.

Det er centralt, at vi fremover får genopbygget en egenkapital til de kommende års vedligeholdelsesarbejder. For tiden overvejes også om der på generalforsamlingen vil blive fremsat forslag om forhøjelse af brugerbetaling for nogle aktiviteter, f.eks. i forbindelse med brug af P-pladsen. En af de måder, vi kan få råd til nogle af de forbedringer, som mange beboere efterspørger, f.eks. på legepladsen, eller udbygning/ombygning af affaldsområdet m.v., er mere brugerbetaling.

For at sikre midler til driften, har vi desuden været nødt til at lave en kontant overførsel fra ØSG I & II til GF på 50.000. Disse midler skal føres tilbage til ØSG I & II i budgettet for 2019 og 2020.

Baggrunden for, at økonomien i GF er presset, skyldes flere faktorer. Vedligeholdelsesudgifterne til vores fælles arealer stiger, og der er hele tiden løbende vedligeholdelsesudgifter til vores fælleshus. El arbejde, malerarbejde, rep. af stier, gadebelysning, pullerter osv. Sidst med ikke mindst, så har den nedsættelse af bidragene fra ØSG I & II, som blev vedtaget i 2013 samt tilbageførslen af midler i 2012 til ØSG I & II bidraget til, at økonomien er blevet presset for nuværende. Bidragene er dog siden på GF initiativ sat op ad to omgange, men er stadigvæk under 2013 niveauet. Vi lægger en dokument op på hjemmesiden, hvor man kan se tendenserne i vores økonomi de senere år snarest.

Alle som vi møder i ØSG er enige om, at vi alle sammen skal passe godt på vores unikke fælles faciliteter. Især fælleshuset er et gode, som er få forundt i en by som København. Derfor er det også meget sørgeligt, at vi gang på gang må skrive ud med reprimander og formaninger om, at man ikke skal stå på rulleskøjter, ikke skal lade døre stå åbne og lyset være tændt, ikke skal lade service stå på køkkenbordet osv. Alle burde uden problemer kunne efterlade huset i overensstemmelse med retningslinjerne for brug af huset (og lære deres børn at rydde op efter sig). Misligholdelse koster penge - som vi ikke har. Derfor er det også ærgerligt, at nogle beboere f.eks. vælger at efterlade et køleskab på P-pladsen ved affaldsområdet. Det seneste tilfælde kostede foreningen 600 kr. at få kørt væk… Husk at der bliver bestilt storskraldscontainer tre gange årligt – resten af tiden skal man selv aflevere storskrald på genbrugsstationen.

Men! Det er jo heldigvis ikke nød og elendighed det hele. I år havde som sædvanligt nogle super gode fællesarrangementer. Fastelavnsfesten var som altid en stor succes – takket været frivillige beboere, der stod for afholdelsen. Arbejdsdagen og sommerfesten var som vanligt meget produktive og meget hyggelige. Vi i bestyrelsen er frem for alt glade for at have så mange gode og venlige naboer i ØSG, og vi vil fortsætte med at gøre vores til, at ØSG også i fremtiden vil være et dejligt sted at bo.

Bestyrelsen i GF ØSG ønsker alle en God Jul!

Bestyrelsen

Svineri og misbrug - igen... 14/12 2018
Vi må igen konstatere, at der er personer i ØSG der ikke magter at have adgang til vores fælleshus.

Vores vicevært, som gør huset rent hver fredag, kommer over til et fælleshus der er rodet med henkastet inventar og med saftevand på gulvet. Vi kigger nu efter i vores nøglesystem for at kontrollere hvem der sidst har brugt huset.

Jeg må sige som (frivillig) formand for foreningen, at jeg er mere end almindeligt træt af, at skulle bruge min tid på at skrive om reprimander og lave kontrol og den slags spild af min tid. Jeg gider det simpelthen ikke. Næste gang jeg konstaterer alvorligt misbrug af huset, så lukker jeg simpelthen for adgangen til huset i en periode, for den pågældende beboer der er ansvarlig for misbruget.

Til alle de familier der lader deres børn bruge huset uden opsyn af voksne - sørg venligst for, at I lærer jeres børn at rydde op efter sig. Og gå så selv over og kontroller om alt er i orden når jeres børn har brugt huset!

Venlig hilsen,
Kristian Næsted
140P

Bestyrelsen

Fælleshus 7/12 2018
Det er under al kritik, at når man lejer fælleshuset ikke gider slukke lyset i salen og tømme opvaskemaskinen efter brugu. Håber at beboeren selv sørger for at tømme den, i dag her til morgen.
Bestyrelsen

Tillæg til vedtægter - ØSG II 6/12 2018
De nye tillæg til vedtægterne for ejerforeningen Øresundsgården II, ligger nu på vores hjemmeside under punktet "Vedtægter"
140a

Referat fra bestyrelsesmøde - ØSG II 25/11 2018
Så ligger det sidste referat fra vores bestyrelsesmøde i ejerforeningen Øresundsgården II, på vores hjemmeside.
140a

Smadret rude i fælleshuset 25/11 2018
Der er desværre nogen der har smadret en rude i fælleshuset udefra ud mod Øresundsvej. Salen kan ikke benyttes til boldspil og leg før den er blevet dækket af. Bestyrelsen sørger for anmeldelser, udskiftning osv.
Bestyrelsen

Forsikringssager i ØSG II 5/11 2018
Alle henvendelser om forsikringssager, der vedrører ejerforeningen, SKAL gå gennem vores administrator på mail acl@lundelmersandager.dk eller via bestyrelsen.
Vores administrator har bedt om, at beboere ikke henvender sig direkte til ejerforeningens forsikringsselskab.

mvh Bestyrelsen

138r

Nøgler fundet i fælleshus 4/11 2018
Der er fundet en nøgle i fælleshuset. Det er en rød nøgle med “thumbs’ up” tegn og med sort snor. Den kan afhentes hos os i 140P.
Mvh. Kristian

Bestyrelsen

Køleskab efterladt i skraldeområdet 2/11 2018
Kære beboer,
Du skal selv bortskaffe det køleskab du har sat i affaldsområdet. Som vi tidligere har skrevet ud om - og som det står i vores husorden, så er affaldsområdet kun til dagrenovation.

Bestyrelsen

Uorden og misbrug af vores fælles faciliteter 28/10 2018
Kære beboere,
Desværre er der nogen der efterlader fælleshuset i en uacceptabel tilstand. Gulvet derovre er fuldt af sorte gummimærker, hvilket tyder på at der er nogen der anvender rulleskøjter eller andre redskaber med hjul på derovre. Gulvet bliver ødelagt af den slags - så lad være med det!
Desuden er huset igen blevet efterladt med åben dør mod P-pladsen og lyset tændt - og uden oprydning efter brug. Køkkenet flyder med opvask, som man åbenbart ikke magter selv at vaske af efter brug.
Det er svært at forstå, at det skal være så svært at holde fælleshuset pænt. Vi er en lille forening - og der er ikke andre end os selv til at holde det pænt (og betale for vedligeholdelsen). Bestyrelsen vil fremover kigge efter i vores nøglesystem og rette henvendelse til de beboere der sidst har brugt huset når disse situationer opstår.

Bestyrelsen

Varmesystem i ØSG II 21/10 2018
Det ser ud til, at vores varmesystem nu er tæt igen :-)
Heldigvis har langt de fleste beboere været taknemmelige for al den tid flere bestyrelsesmedlemmer har brugt på denne opgave.

Men enkelte beboere er "gået egne veje".

Vi har som bestyrelse lyttet til den rådgivning, vi har fået af vores håndværkere - og det er ikke "for sjov", at vi har brugt så megen tid på denne sag. Såfremt nye større "sager" skulle opstå i den resterende del af bestyrelsesperioden, vil bestyrelsen som konsekvens af den manglende samarbejde hyre en håndværker til at forestå projektledelsen, hvilket betyder, at beboerne må "til lommerne".

Vi står nu tillige med en forsikringssag, som er "op ad bakke" - og dermed tidskrævende.

mvh Bestyrelsen

138r

Beboerklager over opgange. ØSG1 29/9 2018
Bestyrelsen har igen modtaget klager over henstilling af ting i opgangene. Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange/flugtveje overholdes.

Det er forbudt at henstille nogen former for CYKLER, møbler, flyttekasser, inventar mm i trappeopgangene. Trappeopgangene må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Opgangene må heller ikke bruges til opbevaring af fodtøj.

Ovenstående er af hensyn til vores alle sammens sikkerhed i tilfælde af brand, rengøring mm .

Oveholdes reglerne ikke vil effekterne fremtidigt blive fjernet at vores viceværtservice for den enkelte beboers regning

Bestyrelsen

Varme i ØSG II 26/9 2018
Vi håber nu, at vores varmesystem igen fungerer, som det skal.

I kan igen få varme på jeres radiatorer. Når I lukker op for jeres radiatorer og for gulvvarmen i badeværelset SKAL i samtidig med lufte radiatorer og gulvvarme ud.

Da det er VIGTIGT, at dette gøres, bedes I skrive en mail til enten Asger på: asger-gaard@mail.tele.dk eller til Jan på: Jan@letter.dk - når I gerne i løbet af et par dage har luftet ud.

Jan og Asger kan også bistå jer, hvis I er i tvivl om, hvordan man gør det. Skriv en mail til dem - og de kigger forbi.

mvh Bestyrelsen

138r

Grafiti på skure i ØSG II 25/9 2018
Desværre har enkelte skure i ØSG II været udsat for grafiti.

Vedligehold af skure påhviler den enkelte ejer, hvorfor det er ejerens ansvar at få grafitien fjernet.

Sundby Rengøringsservice kan evt. hyres hertil for ejerens regning.

mvh Bestyrelsen

138r

Fælleshuset og køkken 22/9 2018
Kære alle,
Fælleshusets køkken desværre er efterladt med en tilstoppet opvaskemaskine fuld af madrester. Jer der har brugt den sidst, bedes omgående få det rettet. Er den defekt, skriver man selvfølgelig til bestyrelsen, der tilkalder reperatør. Men at efterlade en gang ulækkert svineri til næste bruger er bare ikke i orden. Bestyrelsen kan se hvem der bruger huset ud fra bookinger og når man bruger den elektroniske nøgle. Men den slags burde sket ikke være nødvendigt at skulle ty til her i ØSG - hvor vi alle har et ansvar for at tingene fungerer.
Venlig hilsen,
På GF bestyrelsens vegne,
Kristian 140 P

Bestyrelsen

Container til storskrald fra 21. september 8/9 2018
Så er godt nyt til alle, der gerne vil af med noget efterårsstorskald: En container vil være tilgængelig ved skraldeøen fra fredag den 21. september til og med mandag den 24. september.
Bestyrelsen

Læk i vores varmesystem - ingen varme i radiatorer 29/8 2018
Vi har desværre konstateret, at der er et læk i vores varmesystem. Det betyder, at der foreløbig ikke vil være varme på radiatorer eller i badeværelsesgulve. Skaden kan enten være i rørføringen et sted i vores stisystemer eller inde i en lejlighed.

Hvis nogen har mistanke om læk i lejligheden, må I endelig sige til.

Vi arbejder på at få vores forsikringsselskab herud og på at finde et firma, som kan lokalisere skaden.

Om skaden er dækket af vores forsikring kan vi ikke sige noget om for indeværende.

mvh Bestyrelsen for ØSG II

138r

Aflæsning af vand og varme ØSG1 5/8 2018
Hej alle
Kort til årsaflæsning ligger i jeres postkasser. Aflæsningen skal være gjort senest 14.8.18. Herefter sender hver beboer kortet direkte til forbrug@ista.dk

Bestyrelsen

Gamle ugyldige p-tilladelser 21/7 2018
Kære alle,
Vi vil gerne (igen) minde jer om, at gamle p-tilladelser der ikke er mærket “2017” er ugyldige. Vi beder cityparkering om at regulere dette fremover - hvilket betyder at der kan udstedes kontrolafgifter til køretøjer der benytter gamle tilladelser. Fortsat god sommer.

Bestyrelsen

Køleskab i Fælleshus? 3/7 2018
Hvem kender noget til et ekstra køleskab i
gangen fælleshuset? Vedkommende der har slæbt det ind bedes slæbe det ud ingen hurtigst muligt. Fjernes det ikke med det samme, skal vi få viceværten for at gøre det - og så skal vedkommende der har slæbt det ind betale regningen for det.

Bestyrelsen

Opgaver fra arbejdsdagen 15/6 2018
Var man forhindret på arbejdsdagen, og gerne vil bidrage alligevel (og undgå det sædvanlige gebyr), så mangler de brune lister på facaden mod Øresundsvej stadigvæk at blive slebet og malet. Man behøver ikke tage dem alle ;0) Bare så mange man nu gider...
Bestyrelsen

Hækklipning i ØSG 13/6 2018
Gartneren går i gang i morgen med vores hække. For at gartnerne kan komme uhindret frem til hækkene, skal I sørge for at fjerne alt inventar der står op af hækken (havemøbler, grills osv.). Er der ikke fri adgang, så bliver der ikke klippet.
Har du en have uden adgang fra fællesarealerne, er du selv ansvarlig for at være hjemme og tage kontakt og give adgang hen over de næste par dage. Gartneren kommer ikke og klipper hække andre dage efter særaftaler.

Bestyrelsen

Tak for indsatsen på arbejdsdagen 11/6 2018
Tak til alle jer der deltog på vores årlige arbejdsdag her i Øresundsgården. Der blev arbejdet igennem i sommervarmen. Der er stadigvæk lidt øl og vand fra arbejdsdagen tilbage ovre i fælleshuset, foruden lidt ketchup og sennep m.v. I må meget gerne tage af det så det ikke skal smides ud.
De af jer der havde udlæg til vådt og tørt på dagen kan scanne kvitteringerne og maile dem til knaested@hotmail.com sammen med reg. og konto nr. Så får I refunderet snarest.
God Sommer!

Bestyrelsen

Opgange. Brandregler. ØSG1 10/6 2018
Tak for en god arbejdsdag.

På dagen var igen gennemgang af opgange og loftsrum. Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange/flugtveje overholdes.

Det er forbudt at henstille nogen former for CYKLER, møbler, flyttekasser, inventar mm i trappeopgangene. Trappeopgangene må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Opgangene må heller ikke bruges til opbevaring af fodtøj.

Ovenstående er af hensyn til vores alle sammens sikkerhed i tilfælde af brand, rengøring mm .

Oveholdes reglerne ikke vil effekterne fremtidigt blive fjernet at vores viceværtservice for den enkelte beboers regning.

Bestyrelsen

Rygning forbudt på loftsrum og i opgange. ØSG1 10/6 2018
Husk venligst at rygning er totalt forbudt på loftsrum og i opgangene. Pā arbejdsdagen i går er der desværre konstateret tydelige spor af rygning, med cigaretter slukket direkte ned i trægulvene pā loftsrummene. Overhold venligst reglerne, som er skiltet på alle indgange til loftsrum. Det er for vores alles sikkerhed. Tak.
Bestyrelsen

Arbejdsdag og sommerfest i ØSG den 9. juni 2018 6/6 2018
Kære naboer,

Så er det (næsten) tid til vores årlige arbejdsdag og sommerfest i ØSG. Planen er som vanligt, at vi mødes kl. 13 foran fælleshuset klar til at tage fat. Bestyrelsen i GF sørger for materialer, værktøj m.v. Så knokler vi på indtil 17-18 tiden med en øl/vand pause kl. 15. Grillen er tændt fra kl. 18, hvor man griller sit eget medbragte kød. GF sørger for tilbehør og salater til fællesspisning. Drikkevarer medbringer man selv.

Vi glæder os til at se jer!

Venlig hilsen
Bestyrelsen i GF ØSG

Opgavelisten ser indtil videre således ud:

- Skifte træ på borde/bænkesæt.
- Legeplads – træbeskyttelse legehus
- Net til fodboldmål.
- Net til sandkasse (kattelort).
- Rive og rense faldgrus.
- Lave hegn bag fodboldmål.:
- Stubbe graves væk på legeplads
- Lappe huller i græsplæne
- Flytte legehus
- Sætte hegn op ved hjørne ved "stien" ved fælleshuset– evt. Snore mellem stammer og hus (a’la Pers løsning).
- Optælling og evt. indkøb af service i fælleshuset
- Hovedrengøring
- Afkalkning af toilet/hovedrengøring
- Oprydning og rengøring af varmecentraler og depotkælder.
- Maling af lister på affaldsområde.
- Hovedrengøring af skraldeområde.
- Rengøring af veje og stier samt rensning af brønde
- Rengøring af grills
- Købe ind/dække op/klargøre til fest/madlavning.
- Plantning af efeu (to bede)

Bestyrelsen

Maling af vinduer i ØSG1 2/6 2018
Vi fortsætter i år med at male og istandsætte de vinduer der i de 2 palæejendomme vender mod gården. Arbejdet omfatter den udvendige del af vinduet inkl. kanten af ramme og vindue. Arbejdet sker med lift, så vi undgår heldigvis stillads.

Da vinduerne skal kunne åbnes udefra kontaktes de respektive bebeoere løbende som arbejdet skrider frem med hensyn til vejr etc. Malerne begynder 4. juni 2018 i Øresundsvej nr 134.

Bestyrelsen

Ny gartner 25/4 2018
Kære beboere i ØSG,
Vi får (igen-igen) nye gartnere til at passe vores udearealer. Det valgte firma er OK Nygaard - som også passer vores naboforening. De starter op i næste uge. Vi håber på at dette firma kan levere den ønskede kvalitet og kontinuitet fremover.

Bestyrelsen

Transportpalle som evt kan bruges som plantekasse 11/4 2018
Hej alle, vi har fået en levering i en transportpalle med sidestykker. Hvis der er nogen der har interesse i at bruge den fx som plantekasse på egen terrasse så send mig lige en hurtig sms på 26153686. I kan se pallen udfor opgang 134b. Hilsen Esben
134b2

Generalforsamlingen i GF, rulleskøjteløb i fællesh 7/4 2018
Kære alle,

Tak for en god generalforsamling i GF i onsdags til alle jer der deltog. Referatet udsendes snarest fra administrator.

Vi har besluttet at nedsætte et legepladsudvalg - foreløbige deltagere er Matthias, Per, Thilde og Kristian. Er der én eller to mere der gerne vil, så skriv til Kristian fra bestyrelsen i GF. Der er møde kl. 20 på mandag.

Der var også bred enighed om på forsamlingen, at vi ikke vil have at der løbes på rulleskøjter i fælleshuset, da det slider alt for hårdt på gulvet, så tag lige en snak med ungerne om det hvis det er nødvendigt.

Og så glæder vi til at se jer til arbejdsdagen i ØSG den 9. juni :0)

Bestyrelsen

Container til storskrald i Påsken 22/3 2018
Kære naboer

Der er bestilt en storskraldscontainer, som vil være tilgængelig ved skraldeøen fra tirsdag den 27. marts og hen over påskedagene.

Bestyrelsen

Generalforsamling. ØSG1. 5 april kl 18.00 18/3 2018
Kære alle

Husk at komme til generalforsamlingen. Indkaldelse med dagsorden mm er på vej pr brev.

Mvh


Bestyrelsen

Bestyrelsen

Er din cykel ikke længere på sin plads? 18/3 2018
Så kig forbi skraldeøen, hvor der står 23 cykler, som er samlet fra stativerne på Øresundsgårdens fællesarealer.

Som varslet har bestyrelsen i denne weekend gennmført trin 2 i cykeloprydningen og samlet cykler, hvor det orange mærke var ubrudt. I alt er samlet 23 cykler, de fleste fra stativerne ud mod parkeringspladsen.

Cyklerne opbevares ved skraldeøen til den 16. april, hvorefter de bortskaffes.

Bestyrelsen

Cykler med ubrudt orange tape samles i weekenden 15/3 2018
Det er blevet tid til TRIN 2 i cykeloprydningen: Samling af mærkede cykler. Det foregår denne weekend.

TRIN 1: ALLE CYKLER MÆRKES (er sket)
I begyndelsen af februar satte bestyrelsen orange tape på alle cykler, der var parkeret på fællesområdet. Tapen blev placeret således, at den brydes, hvis cyklen benyttes.

TRIN 2: MÆRKEDE CYKLER SAMLES
Den 16. marts samler bestyrelsen de cykler, hvor tapen stadig er ubrudt, og opbevarer dem i en måned, jf. anbefalede retningslinjer fra Københavns Politi.

TRIN 3: SAMLEDE CYKLER FJERNES
Efter den 16. april bortskaffes de indsamlede cykler.

Bestyrelsen

Generalforsamling i grundejerforeningen den 4. apr 15/3 2018
Kære beboere,

Vi holder Generalforsamling i grundejerforeningen den 4. april kl. 17. Den officielle indkaldelse med dagsorden skulle gerne snart dumpe ind af brevsprækken.

I år skal vi bl.a. drøfte om det er på tide at gøre noget ved legepladsen - og i givet fald hvor meget. Der er også en forøgelse i udgifterne til grønt vedligehold på programmet, som igen giver anledning til at se på fællesudgifterne.

Vi håber I vil dukke op og støtte vores beboerdemokrati. Tilstedeværelse = Indflydelse! Husk man også kan overdrage en fuldmagt til en nabo der deltager, hvis man selv er forhindret.

Bestyrelsen

Kontorstol ved skraldeområdet 6/3 2018
Kontorstolen der er efterladt ved skraldeområdet skal ikke smides dér, men skal afleveres på nærmeste genbrugsstation. Affaldsområdet er kun til dagrenovation og ikke til møbler og storskrald. Som alle tidligere år kommer der desuden tillige en storskraldscontainer til påske.
Bestyrelsen

Derfor er der orange tape på din cykel 4/2 2018
Som varslet tidligere på måneden er det tid til cykeloprydning på grundejerforeningens fællesarealer. Formålet er at få fjernet ejerløse cykler, der bare står og fylder.

TRIN 1: ALLE CYKLER MÆRKES
Søndag den 4. februar har bestyrelsen sat orange tape på alle cykler, der er parkeret på fællesområdet. Tapen er placeret således, at den brydes, hvis cyklen benyttes. Så bruger du din mærkede cykel, fjerner du bare tapen, og så skal du ikke bekymre dig mere om cykeloprydning i denne omgang.

TRIN 2: MÆRKEDE CYKLER SAMLES
Den 9. marts samler bestyrelsen de cykler, hvor tapen til den tid stadig er ubrudt, og opbevarer dem i en måned, jf. anbefalede retningslinjer fra Københavns Politi.

TRIN 3: SAMLEDE CYKLER FJERNES
Efter den 9. april bortskaffes de indsamlede cykler.

140h1th

ØSG Arbejdsdag og Sommerfest den 9. juni 23/1 2018
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 9. juni, hvor vi vanen tro holder vores årlige arbejdsdag og sommerfest i Øresundsgården. Kom og hyg dig med dine naboer og støt fællesskabet med lidt knofedt. Gode forslag til opgaver sendes til bestyrelsen i GF - I år vil vi bl.a. forsøge os med at få sat nogle opbevaringsmøbler op i fælleshuset til sportsgrej m.m.
Bestyrelsen

Hjemmeside 23/1 2018
Der der nogle af de “gamle” ØSG’ere der kan huske hvem der lavede vores hjemmeside i sin tid? Især bookingsystemet er interessant at få info om, da vi ikke kan få nogen til at lave ændringer i det - hverken beboere eller eksterne firmaer vil rode med det. Skriv til Kristian på knaested@hotmail.com hvis du har info
Bestyrelsen

Vores fælles P-plads samt anvendelse af gæstekort 15/1 2018
Bestyrelsen er af flere beboere blevet gjort opmærksom på, at der er gæstekort til P-pladsen der ikke anvendes jf. reglerne for anvendelse af disse. Endvidere oplever mange, at der er kommet flere biler på pladsen de senere år, hvilket i perioder kan give pres på kapaciteten.

Da der som bekendt er færre pladser på vores fælles P-plads til rådighed end der er husstande i ØSG, er det vigtigt at vi alle er med til at overholde vores fælles regelsæt for brug af pladsen. Det indskærpes derfor at beboerne anvender P-kortene som de er tiltænkt. Såfremt bestyrelsen konstaterer kapacitetsproblemer som følge af misbrug af gæstekort på P-pladsen, vil bestyrelsen bede City Parkering sætte ind over for misbruget af gæstekort, ligesom vi vil overveje at inddrage gæstekort fra husstande der evt. ikke overholder reglerne.

Vores fælles regler for anvendelse af pladsen ses på: https://øsg.dk/documents/parkering/parkering.pdf
Heraf fremgår blandt andet følgende:
• P-kort og gæstekort skal placeres et synligt sted i forruden på bilen.
• Gæstekort må kun anvendes af gæster hos beboere i Øresundsgården.
• Gæstekort må ikke lånes eller lejes ud til personer/bilejere, som ikke fysisk er gæster i husstanden under hele låneperioden.
• Det er beboerens pligt at sørge for, at gæster anvender gæstekort, som beskrevet oven for.
• Ved gentagen misbrug inddrages husstandens gæstekort af bestyrelsen.

Alle beboere bedes være opmærksomme på, at det kun er nye P kort mærket 2017 der kan anvendes på pladsen. Alle gamle kort er ugyldige og City Parkering kan udskrive bøder til køretøjer der anvender de gamle kort. For en ordens skyld skal det indskærpes, at alle beboere må anvende ét beboerkort og to gæstekort jf. vores P-regler.
Og ja - der er gået lang tid med at få udleveret de sidste nye gæstekort - vi undskylder. De sidste par stykker der mangler skulle være på vej snarest.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen I Grundejerforeningen Øresundsgården

Bestyrelsen

Varsling af cykeloprydning i G/F Øresundsgården 15/1 2018
Det er snart tid til cykeloprydning på grundejerforeningens arealer. Her kan du læse, hvordand et foregår.

Weekenden 3.-4. februar mærker bestyrelsen alle cykler, der er parkeret på fællesområdet. Det sker, således at mærket brydes, hvis cyklen benyttes.

Den 9. marts samler bestyrelsen de cykler, hvor mærket til den tid stadig er ubrudt. De mærkede cykler opbevares i en måned, jf. anbefalede retningslinjer fra Københavns Politi.

Efter den 9. april afhentes de mærkede cykler.

Bestyrelsen

Forslag til Generalforsamling i Grundejerforeninge 9/1 2018
Husk hvis I skal have behandlet et forslag til vores generalforsamling, så skal bestyrelsen have det inden udgangen af februar jf. vedtægterne. Forslag der indsendes senere kan ikke behandles på generalforsamlingen. Dato tilgår snarest - vi har møde den 15/1 hvor vi fastlægger datoen.
Bestyrelsen

Fastelavn i ØSG 3/1 2018
Kære alle,

Vanen tro vil vi gerne holde fastelavn i fælleshuset den 11. februar. Vi er dog hæmmet af mangel på ledig arbejdskraft i bestyrelserne, p.t. er det Asger fra ØSG II der kan hjælpe (jeg er bl.a. selv i Florida på ferie). Så vi mangler nogle frivillige der kan hjælpe med at give ungerne en god dag, ellers er alternativet, at vi er nødt til at aflyse. Skriv til os (Solveig eller mig) hvis I gerne vil hjælpe.

Mvh. Kristian
130G

Bestyrelsen

Juletræer kan afleveres frem til og med den 8. jan 31/12 2017
Frem til og med mandag den 8. januar kan beboere i Øresundsgården aflevere juletræer ved skraldeøen. Den 9. januar bliver træerne afhentet.

Ifølge Københavns Kommunes retningslinjer må juletræerne max være 120 cm høje. Højere træer skal skæres ned.

Efter den 8. januar må juletræer ikke længere lægges ved skraldeøen, men skal afleveres andetsteds, fx på en genbrugsstation.

God nytår!

Bestyrelsen

Parkering på fællesarealer 2/12 2017
Bestyrelsen henstiller til at beboere og deres gæster ikke parkerer udenfor de afmærkede båse på P-pladsen. Veje og stier skal holdes fri af hensyn til både adgangsforhold for brandvæsnet - men også for at vi alle kan færdes rundt i området uden at vi sander til i biler.
Er man uheldig, og der ikke er plads til bilen når man kommer hjem, er man nødt til at parkere på offentlig vej.

Bestyrelsen

Opdatering på bygningsskade i ØSG II 13/11 2017
Vi har i dag haft forsikringssyn på kvistene i 140N og 140M. Her er ligeledes konstateret svamp og råd.

Årsagerne er nu klarlagt. Der er fundet to konstruktionsfejl, hvor den ene betyder, at zinken tærrer inde fra på grund af kondens og den anden ligger i overgangen mellem det store tag og taget på kvisten, hvor vand kan trænge ind.

Dette betyder, at som minimum skal taget på de to sidste kviste løftes af for at udbedre konstruktionsfejl mv.

I forhold til foreningens økonomi taler vi om et reetableringsprojekt til omkring 1 mill. kr.!!

Vi har (desværre) en forsikring, som dækker svamp, men ikke konstruktionsfejl, råd, vandindtrængen mv.

Bl.a. takket være den hjælp, jeg i dag fik af den dygtige bygningskonstruktør, som vi har hyret til at hjælpe os med den skriftlige dokumentation af fejl og mangler, lykkedes det at blive holdt økonomisk nogenlunde skadesfri på de to næste kviste.

Men vi er ikke "home safe", når det gælder økonomi på de to sidste kviste. Langt fra. Foreløbigt skal foreningen afholde udgiften til afløftningen af de to kvisttage.

Det er ikke muligt for indeværende at give et bud på den samlede omkostning for ejerforeningen.

Nu går tilbudsgivning i gang på de to næste kviste.

mvh

Solveig, 138R

138r

Vedligeholdelse af boliger 24/10 2017
Bestyrelsen vil hermed gøre opmærksom på typer af vedligeholdelse, som ejerne selv må sørge for og afholde udgiften til at få udbedret:

Boligerne i Øresundsgården II er efterhånden ved at være 14 år gamle og er derfor ikke nye længere. Det betyder, at der helt naturligt opstår behov for vedligehold som følge af alder og slid. Det kan fx være: Døre, der skal strammes op for at undgå vand på dørtrinnet, når det regner voldsomt. Dørtrin, der skal renses og olieres. Vandhaner der drypper. Tjek af fugt på rørsamlinger for at undgå vandskader. Emhætter, der ikke fungerer optimalt længere. Det er en type vedligehold, som ejerne selv må sørge for og afholde udgiften til at få udbedret.

Bestyrelsen, som arbejder frivilligt og ulønnet, kan ikke påtage sig at gå ind i et stigende antal henvendelser herom.
Bestyrelsen anbefaler ikke håndværkere, men kan oplyse om, hvilke håndværkere foreningen bruger. Vi henviser til hjemmesiden om vedligehold i ØSG II under Husorden, tjeklister mv.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for EF Øresundsgården 2

140e1th

Renovering af terrasser 21/10 2017
Bestyrelsen i ejerforeningen Øresundsgården II, vil gerne gøre beboerne opmærksom på, at gammelt og overskydende træ fra renovering af terrasser skal køres på genbrugsstationen og ikke bare smides i affaldscontaineren.
Bestyrelsen

Brand- og flugtveje 21/10 2017
Bestyrelsen konstaterede, at stierne mellem blokkene, som alle har status som brand- og flugtveje, fortsat bruges til parkering af cykler i alle størrelser. Cykler skal placeres på egen grund eller i et af områdets fælles cykelstativer.
140a

Manglende P-kort 13/10 2017
De manglende P-kort forventes modtaget fra City parkering i næste uge og omdelt hurtigst muligt. Tak for tålmodigheden ;0)
Bestyrelsen

Container til storskrald fra den 20. oktober 26/9 2017
Så er godt nyt til alle, der gerne vil af med noget efterårsstorskald: En container vil være tilgængelig ved skraldeøen fra fredag den 20. oktober til og med mandag den 23. oktober.
Bestyrelsen

Nye P-kort skal bruges fra 1/10 2017 20/9 2017
Kære beboere,
Pr. 1/10 skal I benytte de nye P-kort der er lagt i jeres postkasser før sommerferien. Vi sørger desuden for at alle får to gæstekort.

Bestyrelsen

Storskrald igen-igen 29/8 2017
Tæpper, ski og andet gammelt skrammel skal man selv sørge for at aflevere på genbrugstationen - skraldeområdet er til dagrenovation. Vi får desuden storskraldscontainere 3 gange årligt (den sidste gang i år er til efteråret) så der burde ikke være nogen undskyldninger for at efterlade den slags. Alternativt skal vi alle betale ekstra for at viceværten rydder op efter dem der ikke magter at finde ud af det.
Bestyrelsen

Oprydning i fælleshuset efter brug 27/8 2017
Der er desværre nogen der har efterladt en stor rodet bunke bordben oven på stativet til bordben i fælleshuset. Sørg venligst for at rydde op efter jer når I bruger huset. Det fremgår ikke af aktivitetshistorikken at der har været fest eller lign. i huset i weekenden, eller havde vi skrevet direkte til vedkommende.
Bestyrelsen

Maling og istandsættelse af vinduer i ØSG 1. Palæe 20/8 2017
Vi kommer i år til at male og istandsætte de vinduer der i de 2 palæejendomme vender mod Øresundsvej og Strandlodsvej. Arbejdet omfatter den udvendige del af vinduet inkl. kanten af ramme og vindue. Arbejdet sker med lift, så vi undgår heldigvis stillads.

Da vinduerne skal kunne åbnes udefra kontaktes de respektive bebeoere løbende som arbejdet skrider frem med hensyn til vejr etc. Da vejret ser godt ud, begynder arbejdet imorgen kl 7.30.

Bestyrelsen

Husk oprydning i fælleshuset efter brug 20/8 2017
Der skal ryddes op i fælleshusets køkken efter brug lørdag - opvask, madrester osv.
Bestyrelsen

Storskrald igen... 7/8 2017
Euro paller (som der er efterladt i skraldeområdet) og andet storskrald skal man selv aflevere på genbrugspladsen. Vores affaldsområde er kun til dagrenovation.
Bestyrelsen

Aflæsning af vand og varme i ØSG1 4/8 2017
Hej alle
Aflæsningerne er nu sendt til ISTA. Har I ikke nået aflæsning på nuværende tidspunkt, så skal I selv sende aflæsningen direkte til ISTA. Mail fremgår af aflæsningskortet.

134b2

Nye P kort 29/7 2017
Der er en del der har skrevet om de nye P-kort. Vi havde ikke fået nok i første omgang fra City-parkering. Vi forventer at få flere snart, og deler så de sidste ud. Vi skriver på hjemmesiden igen når vi skifter til de nye.
Bestyrelsen

Web administrator søges 25/7 2017
Vores mangeårige web administrator ønsker ikke at løse opgaverne med vedligeholdelse af ØSG hjemmesiden længere. Bestyrelsen i GF efterlyser en frivillig beboer med kompetence på området, der har lyst til at overtage opgaven. Opgaverne er primært mindre opgaver såsom nyt password og logon, oplæggelse af dokumenter, og desuden skal vi have implementeret et par ændringer i bookingsystemet (vedtaget på seneste generalforsamling). Skriv til Kristian fra GF på knaested@hotmail.com hvis du kan/vil være med.
Såfremt vi ikke kan finde én der kan overtage opgaven, vil vi overveje at gå videre med en ny hjemmeside i et mere moderne format (wordpress eller lign.)

Bestyrelsen

Ingen parkering langs fælleshuset nu på mandag! 21/7 2017
Gartneren kommer igen på mandag og klipper hække. Både hækken og efeuen ved fælleshuset skal klippes, så derfor skal I ikke parkere foran fælleshuset på mandag. Husk at tage kontakt til dem hvis I har en lukket have uden adgang fra stierne. Ellers skal I klippe indersiden selv.
Bestyrelsen

Aflæsning af vand og varmeforbrug - ØSG I : 1/7-20 15/7 2017
Der er omdelt selvaflæsningsskemaer til vand og varmeforbrug til Øresundsgården I.
På hjemmesiden kan man under "Husorden, tjekliste" finde en beskrivelse, om hvordan man aflæser vand od varmemåler. Skemaet skal afleveres i udfyldt stand til Esben i postkassen til fælleshuset senest den 30. juli.
Alternativt kan I selv aflevere direkte til Ista. F.eks på forbrug@ista.dk som angivet på selvaflæsningskortet.

134bst

Nye P kort 15/7 2017
Bestyrelsen i Grundejerforeningen er gået i gang med at uddele nye P kort. Desværre var der ikke nok til alle her i første omgang af uddelingen, så I skal lige vente med at bruge de nye til vi har fået nok til alle. Vi forventer at få flere meget snart - vi giver besked.
Bestyrelsen

Mangler cykel 21/6 2017
Hej, i forbindelse med vores arbejdsdag savner vi vores cykel. Den stod ud for 134B og er sikkert blevet flyttet i forbindelse med arbejde omkring cykelstativet. Det er en sort raleigh "bedstemor" cykel der mangler sin lædersaddel. Vil høre om nogen har set den, inden jeg melder den stjålet.

Mvh Ole 134B

134bst

Træbeskyttelse til højbede ØSG I 20/6 2017
Der står noget træbeskyttelse der blev tilovers fra arbejdsdagen i varmekælderen til de sider af højbedene der vender ind mod bygningerne, som I kan tage af ved behov. Siderne mod fællesarealerne blev ordnet på arbejdsdagen
Bestyrelsen

Opgange/flugtveje i ØSG1. Vigtigt 19/6 2017
Tak for en god arbejdsdag.

På dagen var igen gennemgang af opgange og loftsrum. Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange/flugtveje overholdes.

Det er forbudt at henstille nogen former for CYKLER, møbler, flyttekasser, inventar mm i trappeopgangene. Trappeopgangene må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Opgangene må heller ikke bruges til opbevaring af fodtøj.

Ovenstående er af hensyn til vores alle sammens sikkerhed i tilfælde af brand mm .

Oveholdes reglerne ikke vil effekterne fremtidigt blive fjernet at vores viceværtservice for den enkelte beboers regning.

Bestyrelsen

Opfølgning på arbejdsdag i ØSG 18/6 2017
Tak til alle jer der var med til at knokle løs på arbejdsdagen i går. Der var rigtigt godt fremmøde, vi fik nået virkeligt mange opgaver, og går man en tur rundt i ØSG taler resultaterne for sig selv. Fælleshuset er i bedste stand i flere år og både loft- og kælderdepot er tømt for skrammel og affald. En ren fornøjelse. Og tak for en hyggelig middag bagefter - og tak til kokken for de lækre salater og tilbehør.

En sidste ting - vi mangler at få grills og grillstartere ned i kælderen igen. I må meget gerne tage en enkelt grill (eller flere) ned i kælderen hvis I kommer forbi og har tid.

Fortsat god sommer!

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i GF ØSG

Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag og sommerfest 6/6 2017
Glemte lige at skrive mødetid - kl. 13 ved fælleshuset. Vi regner med at tænde op i grillen fra kl. 18. Medbring selv kød til grillen og drikkevarer - GF sørger for al tilbehør, salat osv.
Bestyrelsen

Husk fælles arbejdsdag og sommerfest den 17. juni 6/6 2017
Kære beboere,

Husk vi afholder fælles arbejdsdag i ØSG den 17. juni efterfulgt af sommerfest i fælleshuset.
Vi planlægger på følgende opgaver som I kan se nedenfor. Har I flere forslag så skriv i Forum på hjemmesiden - også hvis I kan hjælpe med indkøb fredag eller lørdag formiddag.

Indkøb (fredag eller lørdag formiddag) Hvem kan hjælpe? – vi skal i Bauhaus og planteland.

Køkken:
- Optælling og indkøb af service hvis der er mangler.
- Labels på alle hylder.
- Hovedrengøring.

Afkalkning af toilet
Oprydning og rengøring af depotrum
Hovedrengøring af fælleshus (hele huset).
Hovedrengøring af skraldeområde.
Maling/træbeskyttelse af højbede/ØSG I
Legeplads – træbeskyttelse legehus og sandkasse og fixe hegn (købe hegn og pæle)
Rengøring af veje og stier samt rensning af brønde
Rengøring af grills
Genopretning af bede med nybeplantning af efeu.
Oprydde kældre og loftrum, varmerum.
Rengøring af døre, trapper og indgangsarealer på opgange + varmerum og kælder.
Købe ind/dække op/klargøre til fest/madlavning.
Slibning og maling af bænke.
Rydde op i loft og kældre
Maling af lister på affaldsområde og pletter på fælleshusets træværk.

Vi håber på solskin og godt fremmøde :0)

Bestyrelsen

Smadret lampe i fælleshuset 11/5 2017
Kære beboere,
I dag har rengøringen opdaget en smadret lampe i fælleshuset. Giv nu besked til os i bestyrelsen hvis I (eller jeres børn) kommer til at lave skader i huset - så kan vi hurtigt få udbedret skaderne. Er det hændelige uheld, betaler foreningen selvfølgelig for reperationen. I øvrigt kan vi trække data og se hvilke nøgler der har låst døren op til huset.

Bestyrelsen

Mere info vedr. hjertestarteren ved fælleshuset 22/4 2017
Hvis I er interesserede i info om anvendelse af hjertestarter og livreddende førstehjælp: https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin
Se desuden engelsksproget video der viser anvendelsen af den type apparat vi har: https://www.youtube.com/watch?v=VtlbTe_fGTE

Bestyrelsen

Vil du være hjerteløber? 19/4 2017
Hvad er en hjerteløber?
Grundejerforeningen har registreret vores hjertestarter på hjertestarter.dk. Her har vi mulighed for at angive telefonnumre på en eller flere hjerteløbere, der er villige til at løbe ud med hjertestarteren, hvis der er brug for at den bliver bragt ud til én person med hjertestop i lokalområdet. En hjerteløber accepterer at blive kontaktet af 1-1-2 i forbindelse med udbringning af hjertestarteren. Hvis der kun er én på skadestedet, har den pågældende brug for hjælp til at hente hjertestarteren, hvilket kan være fatalt.
Vi har mulighed for at registrere to hjerteløbere ud over den ene der allerede er registreret, så har du lyst så skriv til Kristian fra bestyrelsen på knaested@hotmail.com. Læs mere på:
https://hjertestarter.dk/harenhjertestarter/faa-hjaelp-til-hjertestarter

Bestyrelsen

Grafitti på fælleshuset 16/4 2017
Vi får afrenset facaden på fælleshuset for grafitti i næste uge. Hvis problemet bliver værre fremover, overvejer vi en abonnementsordning hvor der kommer kontrol hver uge, men med det nuværenede niveau er det billigst at få renset fra gang til gang - der går ofte år imellem.
Bestyrelsen

Ny gartner 22/3 2017
Kære beboere,
Vi har i bestyrelsen i GF besluttet at opsige vores samarbejde med vores gartner HN service. Vi har i stedet lavet en aftale med K. Nyholm Gartnerservice. I må meget gerne komme med et par tilbagemeldinger til bestyrelsen senere på sæsonen på deres arbejde.

Bestyrelsen

Hjertestarter ved fælleshuset 13/2 2017
Grundejerforeningen har tegnet et hjertestarter abonnement med Falck, og der er derfor blevet opsat en hjertestarter på fælleshusets facade ud mod P-pladsen. Vi betaler årligt knap 6.000 kr for den. Den er nem at bruge - maskinen fortæller selv hvad man skal gøre når man åbner kassen. Vi har søgt Trygfonden om opsætning af én gratis, men har desværre fået afslag. I vores abonnement indgår der én kursusplads i livreddende førstehjælp hvert år de næste tre år som aftalen løber. Er der nogen der har interesse, så kan de tre pladser tildeles efter først til mølle princippet. I abonnementet indgår også aftale om psykisk Førstehjælp hvis man har brugt hjertestarteren. Den bliver også tilmeldt Hjertestarter.dk, så alle i lokalsamfundet kan se den. Lige meget hvor mange gange den bliver brugt (og af hvem), så reetablerer Falck den som en del af abonnementet. Har I flere spørgsmål, så kan I skrive til Kristian fra bestyrelsen på knaested@hotmail.com
Bestyrelsen

Oprydning i fælleshuset 13/2 2017
Kære brugere af fælleshuset,
Igen kan vi se at brugere af fælleshuset ikke kan finde ud af at rydde op efter sig. Der er efterladt en fyldt opvaskemaskine, så vedkommende der har sat den over bedes tømme efter sig.
Køkkenbordet flyder igen med brugte glas. Tager man et glas vand, så vasker man det op efter sig. Sørg venligst også at sige dette til videre jeres børn der bruger huset til leg og sport.

Bestyrelsen

Cykler mm i opgangen. ØSG1 7/2 2017
Husk fortsat at det er strengt forbudt at hensætte cykler mm i opgangene. Disse brandveje skal være fuldt ryddet til enhver tid.
Bestyrelsen

Storskrald 31/1 2017
Så havnede der et juletræ på P pladsen igen. Bestyrelsen bestiller afhentning af juletræer én gang årligt - og sidst var den 9. jan. Storskrald skal man selv aflevere på genbrugspladsen, viceværten skal have ekstra betaling for at fjerne den slags - så send gerne en adresse så vi kan fakturere direkte.
Bestyrelsen

Fælles arbejdsdag i Øresundsgården 17/6 20/1 2017
Vi afholder vores årlige fælles arbejdsdag den 17/6. Vanen tro er der sommerfest bagefter i fælleshuset. Har I gode forslag til hvad der skal fixes, så skriv til bestyrelsen. Mere info udsendes når vi nærmer os dagen. Deltager man ikke på dagen koster det 500 kr. pr. husstand. Men er man forhindret, kan man kontakte bestyrelsen og få tildelt en mindre opgave der kan løses når man har tid.
Vi håber på mange deltagere - og tørvejr!

Bestyrelsen

Ovn ved skraldeområdet 14/1 2017
Kære beboer,
Tillykke med din nye ovn! Du skal dog huske selv at aflevere den gamle på genbrugspladsen. Skraldeområdet er kun til husholdningsaffald.

Bestyrelsen

Opgange i ØSG 1. VIGTIGT! 8/10 2016
Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange/flugtveje overholdes.

Det er forbudt at henstille nogen former for CYKLER, møbler, inventar mm i trappeopgangene. Trappeopgangene må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Opgangene må heller ikke bruges til opbevaring af fodtøj.

Ovenstående er af hensyn til vores alle sammens sikkerhed i tilfælde af brand mm .

Oveholdes reglerne ikke vil effekterne fremtidigt blive fjernet at vores viceværtservice for den enkelte beboers regning.

Bestyrelsen

Nøgle fundet ved plantekasserne 9/9 2016
Vi har fuundet en nøgle ved fælleshuset ved plantekasserne hvis nogen har tabt en..Mvh Henrik & Antonie, nr 138, 1.sal
1381

Opfølgnig på rottesituationen 17/8 2016
Kommunens rottefængere er ude i vores område i dag og sætte fælder op. De kigger desuden nærmer på byggepladserne i nærheden, for at se om der er tilslutninger der ikke er lukket ordentligt af. Desuden ser de nærmer på vores afløbsbrønde for at se om vi har problemer med disse. Så forhåbentligt bliver vi problemerne med rotterne i området kvit snart.
Bestyrelsen

Rotter i Øresundsgården 14/8 2016
Kære beboere,
Der er mange der har observeret rotter i området de seneste dage, og jeg har selv lige set en fed én oppe på P-pladsen. Jeg har anmeldt problemerne til kommunen og jeg håber de kommer og sætter fælder op hurtigt. Hvis ikke, så prøver bestyrelsen i GF at få sat noget privat skadedyrsbekæmpelse på problemet. Det er sandsynligt, at rotterne stammer fra de store byggerier på Strandlodsvej og Krimsvej, hvor der bliver gravet og anlagt nye tilslutninger til kloakken m.m. Jeg tror ikke problemet stammer fra vores eget område, da vi har brugt en del penge på at få repareret kloakken inden for de seneste par år samt lavet flere tv-inspektioner.
Det er i den forbindelse vigtigt, at vi alle husker at affaldscontainere på P-pladsen lukkes helt, og at man ikke henstiller husholdningsaffald på terrasser osv. Det er nok også en god idé at undlade at have hoveddøren stående åben i længere tid i øjeblikket...

Mvh. Kristian 130G

Bestyrelsen

Opgange og loftsrum i ØSG 1 26/6 2016
I forlængels af oprydningen under arbejdsdagen igår lørdag, skal vi igen minde om, at der ikke må henstilles ting i opgange og loftrum. DET GÆLDER OGSÅ CYKLER.

Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange og loftrum overholdes.

Det er forbudt at opstille nogen former for CYKLER, møbler, inventar osv. i trapperum, der også er flugtveje jf. Bygningsreglementet. Der må heller ikke monteres skoskabe eller lignende på væggene i opgangene. Trapperum må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Læs mere på følgende link: "Brand vedtægter"

De beboere der ikke overholder lovgivningen bedes sikre en total oprydning inden den 1. juli 2016.

På forhånd tak.

Bestyrelsen for ØSG 1

Bestyrelsen

Retningslinier for havelåge - ØSG II 23/6 2016
Retningslinjer for etablering af havelåger i Øresundsgården II, er oplagt på hjemmesiden under "Husorden, tjeklister"
Bestyrelsen

Storskrald 30/5 2016
Læhegn, haveparasoller og den slags hører ikke hjemme i affaldsområdet. Storskrald afleveres på Genbrugsstationen på Vermlandsgade. Hvis det ikke bliver fjernet, så må vi betale viceværten for at fjerne det. Næste storskraldscontainer kommer til arbejdsdagen i juni.
Bestyrelsen

Opgange og loftsrum i ØSG 1 16/4 2016
Det er vigtigt at alle beboere sikrer, at brandreglerne vedr. opgange og loftrum overholdes.

Det er forbudt at opstille nogen former for møbler, inventar osv. i trapperum, der også er flugtveje jf. Bygningsreglementet. Der må heller ikke monteres skoskabe eller lignende på væggene i opgangene. Trapperum må kun bruges til persontrafik - intet andet.

Læs mere på følgende link: "Brand vedtægter"

De beboere der ikke overholder lovgivningen bedes sikre en total oprydning inden den 22 april. 2016.

På forhånd tak

Bestyrelsen for ØSG 1

Bestyrelsen

Lukning for ventilation ved giftig røgudvikling 17/3 2016
Beboere har spurgt til, hvor vi lukker for vores ventilationsanlæg i tilfælde af brand og giftig røgudvikling.

Det gør vi i teknikrummet for ØSG II, som ligger i den røde bygning ud mod Strandlodsvej,i gavlen mod syd.

Nøglen til teknikrummet har formanden for ejerforeningen og Sundby Rengøring.

mvh

Solveig, 138R

138r

Droneflyvning 29/2 2016
Kære beboere,
På det seneste er der nogle der flyver med droner i Øresundsgården. Det er forbudt at flyve med droner i bymæssig bebyggelse. Læs mere i trafikstyrelsens regler:
http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/civilluftfart/Dokumenter/Love%20og%20bestemmelser/Bestemmelser%20for%20Civil%20Luftfart%20(BL)/BL%2009-serien/9_4_ud3.pdf

Bestyrelsen

Nyt om kloak og rotter 15/2 2016
Vi har fået lavet tv inspektion af kloakken under 134B st. og 140L, da der tidligere har været problemer med rotter der kravler op i toiletterne og den slags ubehagelige overraskelser. Meldinger er, at der ikke er skader på kloakken eller reder og den slags at se. Bestyrelsen er allerede gået videre med indhentning af tilbud på rottespær eller lign. for at beskytte vores boliger. Priser er endnu ukendte.
Vi kan også alle være med til at forebygge rotter ved at pakke husholdningsaffald ind, og lukke affaldscontainerne helt.

Bestyrelsen

Affaldsområdet igen-igen 14/2 2016
Her i weekenden er der blevet henstillet storskrald i affaldsområdet. Juletræer møbler m.v. Desuden er der blevet fyldt storskrald i containerne til husholdningsaffald, bl.a. store plastkar og kasseret legetøj.
Hver gang vi er nødt til at få vores vicevært til at rydde op efter hensynsløse beboere, koster det os alle sammen penge - bortkørsel af storskrald er ikke en del af kontrakten. Det skal man selv aflevere på genbrugspladsen - eller i en af de storskraldscontainere vi bestiller flere gange om året. Den næste kommer som vanligt til foråret.

Bestyrelsen

Storskrald igen-igen 3/11 2015
Hjælp til med at holde orden i Skraldeområdet - Lad være med at smide store skraldesække og kasseret legetøj på jorden! Vis hensyn til dine naboer og aflever selv dit storskrald på genbrugsstationen.
Bestyrelsen

Hold øje med jeres ting 28/9 2015
Kære alle,

I går eftermiddags fik vi (Anne og Anders fra nummer 138d) stjålet en computerskærm, som midlertidigt (cirka 5-6 min) var stillet foran vores skur ved skraldeområdet.
Tyvene er med alt overvejende sandsynlighed de to skraldespandsinspektorer, som på samme tidspunkt var i gang med at lede i vores skrald.

Derfor blot denne opfordring til at holde ekstra øje på egne (og også meget gerne naboens) ting.

VH
Anne og Anders

Bestyrelsen

Vedr. parkering og brug af ladestander på Øresunds 25/5 2015
På Øresundsgårdens P-plads opsættes der fredag den 29/5 en ladestander til opladning af el- og hybridbiler med ladestik. Fredag den 29/5 er der derfor parkering forbudt mellem kl. 8-16-på de to inderste p-pladser ved fælleshusets indgang, da håndværkerne skal kunne komme til. Vi sætter et par skilte op dagene forinden.

Parkering foran standeren:
De to pladser foran ladestanderen er fortrinsvis til køretøjer, der har behov for at lade op. (I øjeblikket er der dog kun én elbil der bruger standeren).
Er der ingen andre ledige pladser, kan alle køretøjer stadigvæk parkere på alle pladser - også foran standeren. Hvis du er nødt til at parkere foran standeren med din almindelige bil, så husk at fjerne den igen når der er plads andre steder.

Brug af standeren:
Hvis du som beboer anskaffer en bil med ladestik, og ønsker at gøre brug af standeren, så skal du være med til at betale for etableringsomkostningerne. Dette blev besluttet på den ordinære Generalforsamling i 2015.

Standeren kostede kr. 14.995 at etablere, hvilket blev betalt af den første husstand med elbil. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling primo september, hvor modellen for brugerbetaling skal præciseres. Anskaffer du en bil med ladestik inden da, skal du være klar over, at der kommer en regning for etableringsomkostninger efter den ekstraordinære generalforsamling. Regningen kan dog aldrig blive større end maks. halvdelen af etableringsomkostningerne.

Der kan lade to biler samtidigt på standeren med en samlet effekt på 2 x 11 kW. Standeren bruger et EU standardstik, og alle moderne el- og hybridbiler kan lade på standeren. Afregningen for strømmen sker elektronisk direkte mellem kunden og energiselskabet EON. Du skal tegne abonnement hos EON for at bruge standeren. Abonnementet er gratis, og kilowatt prisen er kr. 1,80 pr. kWh når du lader hjemme og kr. 2,60 pr. kWh når du bruger den offentlige infrastruktur. Husk at oplyse at du bor i Øresundsgården når du opretter abonnement, da vi har fordelagtige vilkår frem for de almindelige abonnementsbetingelser. Aftalen med EON i sin helhed kan ses på foreningens hjemmeside.

Gæster:
Hvis du får gæster der gerne vil bruge standeren og lade op mens de er på besøg, er de velkomne til at bruge den. De skal blot have kundekort hos EON, da det er kundekortet der aktiverer standeren. Man kan også ringe til EON på tlf. 70 27 05 77 (døgnbemandet) for at aktivere standeren og betale pr. opladning. Husk også gæstekortet synligt i forruden.

Har du spørgsmål til noget af det ovenstående, eller til elbiler i øvrigt, så er du velkommen til at skrive til Kristian Næsted på knaested@hotmail.com.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen,
Grundejerforeningen Øresundsgården

Bestyrelsen

Skrald og fælleshus 16/4 2015
Husk vores affaldsområde ikke er til storskrald, så dig der har sat møbler i skraldeområdet, bedes selv aflevere det på genbrugsstationen.

Desuden skal jer der bruger fælleshuset til sport, leg osv. huske at vaske jeres vandglas op. Der kommer ikke nogen og rydder op efter jer.

Ellers håber vi i Best. i GF at se jer alle sammen til en god generalforsamling i aften!

Bestyrelsen

Affald og storskrald 24/2 2015
Kære beboere,

Husk venligst på, at vores affaldsområde er til husholdningsaffald. Ikke storskrald.

Indbo, møbler, kasserede stumptjenere, stole og andet storskrald skal man selv aflevere på genbrugspladsen på Vermlandsgade. Vi har ikke plads til den slags i vores affaldsområde.

De beboere der har dynget storskrald op i affaldsområdet, bedes fjerne det selv.

Bestyrelsen bestiller som sædvanlig container til storskrald her i marts, så forårsrengøreingen bliver lidt nemmere. Glascontainerne tømmes iøvrigt på torsdag - de er fyldte.

Med venlig hilsen,
Kristian
130G

Bestyrelsen

Ny Opvaskemaskine i fælleshuset 18/11 2014
Så er der installeret en ny Miele opvaskemaskine i fælleshuset. Det er indtægterne de seneste par kvartaler fra vores aftale med City-parkering der har finansieret maskinen.
Pas godt på den - den skal holde i mange år.

Bestyrelsen

Kommunens skybrudsplaner 11/9 2014
Som bekendt er skybrud noget vi Københavnere må lære at leve med i fremtiden.
Hvis I vil vide mere om kommunens planer for skybrudssikring af Amager, så se nærmere på disse links:
http://www.e-pages.dk/tmf/20/html5/1/
http://www.e-pages.dk/tmf/21/html5/

Bestyrelsen

Ødelagt lys i salen 13/7 2014
Når man ødelægger ting i vores fælleshus er det en god idé, at man
1. rydder op efter sig og ikke lader glasskår ligge og flyde.
2. skriver til bestyrelsen, så det ødelagte bliver udbedret.

138d

Mystiske personer i Øresundsgården 25/5 2014
Vi har desværre haft en episode hvor en vildt fremmed mand har lusket rundt i bebyggelsen hvorefter han gik ind af en åben dør til en af lejlighederne. Heldigvis var beboerne hjemme og fik ham ud, stort set uden problemer.
Bestyrelsen opfordre alle til at være ekstra opmærksomme på mistænkelige personer.
Prøv at kom i kontakt med dem og spørg dem hvad de søger, således at de ved at man er "overvåget" i Øresundsgården

Bestyrelsen

Overfyldte beholdere 30/3 2014
Når f.eks. plastbeholderen er overfyldt, så undlad venligst at blive ved med at fylde oven i - det ender med at svine hele området til. Åbne affaldsbeholdere tiltrækker iøvrigt skadedyr.
Kommunen er anmodet om at tømme beholderen oftere, så det burde afhjælpe problemet.

Bestyrelsen

Ekstra papcontainer 16/12 2013
Vi har fået en ekstra papcontainer, så vi har ialt tre. Husk at bruge den, de to gamle var overfyldte og den nye var helt tom her til morgen. Der er iøvrigt ændret på opstillingen, så der er bedre plads til alle containere.
Bestyrelsen

Storskrald på fællesarealer 12/12 2013
Der er igen nogen der har henstillet storskrald på vores fællesarealer. Vedkommende bedes fjerne det øjeblikkeligt.
Bestyrelsen henstiller til, at man selvstændigt afhænder sit storskrald på nærmeste genbrugsstation, eller man benytter den storskraldscontainer der opstilles flere gange årligt.Vores affaldsplads er kun til dagrenovation samt papir, glas m.v.

Bestyrelsen

Annullering af P-afgift 13/6 2013
Der er i dag indgået en aftale med vores parkeringselskab, at alle udstedte P-afgifter til og med den 13/6/2013, vil blive annulleret. Hermed er vores indkøringsperiode overstået, hvorefter det er beboerne der har ansvaret for, at de selv og deres gæster overholder foreningens parkeringsregler. Hvis reglerne ikke efterleves, resulterer det i en parkeringsafgift.
Bestyrelsen

Information om parkering i Øresundsgården 12/6 2013
På hjemmesiden under "Husorden, tjeklister" findes der yderligere information om parkerings regler, samt foreningens kontaktpersoner til vores parkeringselskab. Anmodning om sletning af en uberettiget parkeringsafgift skal foretages ved at klikke på linket "Annuller P-bøde" og udfylde formularen.
Bestyrelsen

Undgå indbrud 28/2 2013
Man kan få inspiration og gode ideer til at undgå indbrud.
Kig på hjemmesiden www.stopindbrud.dk

Bestyrelsen

God varmeøkonomi 6/11 2012
Den kolde vintertid er over os - Husk at du opnår den bedste varmeøkonomi i din lejlighed, ved at åbne alle radiatorer i din lejlighed, undgå at tildække radiatoren eller sætte tunge møbler op af dem. Og husk så at slukke radiatoren mens du udlufter.
Bestyrelsen

Salt til 1 sal. i "rød bygning" 7/2 2012
Vores vicevært har lagt 100 kg. "Urea" salt i varmerummet i gavlen på den røde bygning. Urea skal bruges til at salte trapper mm. på 1.sal. I må ikke salte med almindelig salt,da det kan ødelægge belægning og jernarmering mm.
Bestyrelsen

Udlejning af bolig 8/9 2009
På given foranledning skal bestyrelsen for G/F gøre opmærksom på følgende: Udlejning af en bolig i Øresundsgården er alene et anliggende mellem boligens ejer (udlejer) og lejer. Hvorvidt udlejer overdrager nøgle til Fælleshuset og parkeringskort til lejer, er udlejers afgørelse. I givet fald uheldet er ude og lejer forvolder skade på Øresundsgårdens ejendom, er det udlejer, der hæfter økonomisk.

Hver husstand i Øresundsgården har fået udleveret én nøgle til Fælleshuset og tre parkeringskort. Erstatningsnøgle/erstatningsparkeringskort udleveres af bestyrelsen for G/F til ejere i Øresundgsgården. De koster 250 kr. pr. stk. Beløbet opkræves af administrator via bidrag til fællesudgifter.

Mvh bestyrelsen for G/F

138r

Ny stige 21/6 2009
Vi har fået en ny stige, som alle kan låne. Den står i vores kælderrum.
Bestyrelsen

E-mail adresser på beboerliste 22/3 2009
En del af foreningens beboere har ikke angivet e-mail adresse på beboerlisten. Beskeder til/fra bestyrelsen fra disse beboere kan/vil således IKKE blive besvaret. Sørg derfor for at angive e-mail, hvis du ønsker svar på din besked til bestyrelsen. Husk også at opdatere til en e-mail adresse du bruger. Bemærk at listen KUN kan ses af ejere i Øresundsgården.
Bestyrelsen

Opdatering af hjemmeside 9/9 2008
Hvis man vælger "Linkguide" i menuen, kan man se Metroens drifstatus for Øresund station.
Under aktiviteter er nogle af posterne i "Periode" kolonnen grønne, det er reservationer som endnu ikke er blevet bekræftet.

Bestyrelsen

Gæstekort 8/2 2006
Gæstekort til parkering på parkeringspladsen må IKKE anvendes som et permanent parkeringskort. Hvis dette sker kan bilen blive pålagt en p-afgift. Gæstekort må endvidere ikke udlånes/overdrages til andre.
Bestyrelsen

Sne, sne og atter sne 21/1 2006
Til beboerne i EFØ I!

Der er nu indkøbt Urea til bekæmpelse af is på betontrapperne ved nummer 128 og 130. Urea er et produkt der virker på samme måde som salt, men er mere skånsomt overfor vores type beton. Urea er ca. fem gange så dyrt som salt og meget mere effektivt. Så brug det i begrænset mængde OG KUN TIL TRAPPERNE. Egne terrasser og indgange er til egen bekymring. Viceværten tager sig efter bedste formåen af fællesarealerne fortsat.

Ureaen er at finde i kælderen under 126b, til venstre for døren.

Chip-nøglen til fælleshuset kan også benyttes til kælderdøren, dvs at bestyrelsen til enhver tid kan se hvem der har været i fælleshus/kælder.

Hyg jer i sneen!

126b1

Reparationer, fejl og mangler? Skriv i forum ! 23/11 2005
Bestyrelserne fungerer ikke som viceværter. Vi holder IKKE dagligt øje med vores fællesarealer, bygninger, fælleshus, utætheder ved regn, ukrudt, skrald osv. Vi har tilknyttet en god vicevært (Sundby Rengøring Service), som sørger for generel vedligeholdelse og udførsel af diverse reparationer, men KUN hvis vi fra bestyrelsen gør ham opmærksom på, hvilke reparationer og mangler der skal laves (evt. af forskellige fagmænd).

Vi er derfor meget afhængige af Jeres observationer og eventuelle forslag til forbedringer. Skriv derfor i forum, hvis I opdager ting der bør laves. Så sørger bestyrelserne for, at de rette får besked. Det er i vores fælles interesse at ting bliver udbedret løbende og ikke kun kommer frem på den årlige generalforsamling eller kun bliver fortalt til naboen.
Mvh

Bestyrelsen

Hvem kontakter jeg hvis....? 1/9 2005
Vi har lavet en "Hvad gør jeg hvis-liste?", så du ved hvem du skal henvende dig til hvis f.eks.
-affaldet ikke er afhentet
-nøglen til fælleshuset er væk
-du skal bruge en stige, grill mm.
-spørgsmål vedr. fælleshuset
-mangler hjælp fra vicevært
-skal kontakte administrator
med mere....
Listen findes under "Husorden, tjeklister" (Hvis strømmen går og du derfor nok ikke kan se denne liste, er det måske en god idé at have printet den ud forinden......;-)

Bestyrelsen

Fælles ting og sager 8/7 2004
Haveslange, stige, kuglegrill, pavilioner og græsslåmaskine kan lånes ved at henvende sig til bestyrelsen i enten ejerforeningen eller grundejerforeningen.
Bestyrelsen

Vis nyeste

Emner i Forum

Rengøring af gulvet i salen
Stibelysning defekt
Ene del af Airpod sæt fundet
Byggeaffald ved parkeringsplads
Spørgsmål vedr fælleshus - “rummet”
Bil med åbent vindue
Flytte BMV parkeret ved ladestander
Hundesitter til Pippi 19/8
Bil AU82683
Gratis måltidskasse fra HelloFresh
Indbrud
Fjern cykler!
Gæsteparkering oprettelse
Ikke vand i hanerne
Hækkesaks
Smykke.
Armbåndsur fundet
Vinduespudsning
Nej tak til sprøjtegift, ja tak til flere klipninger af hækken
Tabt nøglebundt
Adgang til loftrum fra øresundsvej.
Grønne poser til organisk affald?
Ladestander for elbiler
Varmeregnskab
Parkering i ØSG
Udvidelse og renovering af vores fælles affaldsrum
Vedr. videoovervågning op så P-arealet
badeværelse armatur
Maling
Øresundsgården på BBC: Giv en cykel
Havekasser
Vil du give din brugte cykel til en ukrainsk flygtning?
Skab til farligt affald.
Fællesareal
Maling af trælister - Sparing søges
Vedr. brug af Forum på ØSG.dk
Mindfulness i Fælleshuset.
Trælister på facade og skur
Yoga
Vinduesmaling til deling for E/F ØSG 2: Kontakt Per, 140 L
Reparationer for hegn og højbede.
Parkering i Øresundsgården
Forslag fra bestyrelsen i ØSG II om udskiftning af vand- og energimålere til fjernaflæsning
Bestyrelsens bemærkning til forslag fra 130A til generalforsamlingen
Hvilken type maling til dørtrin på hoveddør?
Billeder fra Fastelavn
Indeholder udlejning af fælleshus sportsrekvisitter?
Angående maling af trælister
vinduespudsning
Elbil og P-plads
Klapvogn under trappen
Stor stige
Anbefaling af lokal elektriker
Yoga
Beachvolley, hvor?
Meddelelse fra legepladsudvalget
Referat 1 af møde i legepladsudvalget
Papir i genbrugstcontainere til plast
elektriker
Hvordan skifter jeg pæren i udendørslampen?
Storskrald
Udskiftning af træterrasse